Digitaalinen ratkaisu sydämen vajaatoimintapotilaan painon etäseurantaan

1.4.2019 (Muokattu 5.4.2019)

Tampereella kokeillaan digitaalisia etäseurantatyökaluja osana sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjua. Painon muutosten etäseurannalla voidaan tehostaa hoitoa aikaisessa vaiheessa ja parantaa potilaiden elämänlaatua sekä vähentää sairaalahoidon tarvetta.

Tampereen kaupunki ja TAYS Sydänsairaala kehittävät yhdessä sydämen vajaatoimintapotilaan avohoitopainotteista, potilaslähtöistä hoitopolkua, jossa hyödynnetään teknologiaa omahoidon tukena. Ensimmäiseksi haetaan ratkaisua painon etäseurantaan. Painon seuranta on oleellinen osa sydämen vajaatoimintapotilaan käypähoitosuosituksen mukaista omahoitoa.

25.2.2019 HealthHUBilla järjestetiin Tampereen kaupungin tietopyyntöä seurannut markkinavuoropuhelu palveluntuottajien etäpainonseurantaratkaisuista. Esitellyistä ratkaisuista mukaan kehittämisyhteistyöhön valittiin Benete Oy. Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Tampereen kaupungin kanssa osana 6Aika Co-created Health and Well-being (CoHeWe) -hanketta.

Digitaalinen ratkaisu omahoidon tukena

Sydämen vajaatoimintapotilaan painonvaihteluiden seuranta on tärkeää, sillä painon nopea nousu kertoo nesteen kertymisen muutoksista. Nesteen kertyminen nopeasti noin viiden päivän sisällä ja useamman kilon painonnousu tarkoittavat, että sydämen vajaatoiminta on pahenemassa ja lääkitystä täytyy säätää. (Käypähoitosuositus.)

Hankkeeseen valitun Benete Oy:n ratkaisussa sydämen vajaatoimintapotilaan etäseurannassa hyödynnetään markkinoilla olevia digitaalisia vaakoja, joilla mitattu paino voidaan siirtää automaattisesti ja reaaliaikaisesti Beneten palvelualustaan. Beneten ratkaisu mahdollistaa toivotut ominaisuudet kuten yksilöllisten raja-arvojen asettamisen, poikkeamista syntyvät hälytykset sekä tiedon automaattisen siirtymisen ammattilaisen käyttöliittymään.

Tampereella toteutetaan jo nyt sydämen vajaatoimintapotilaan hoitoa painon seurannan avulla ei-digitaalisia menetelmiä käyttäen.

- Tampereen tavoitteena on istuttaa kehittämiskokeilussa digitaalinen toimintamalli hoitoketjuun ja selvittää onko näin toteutetulla etäseurannalla mahdollista parantaa hoidon laatua, voinnin heikkenemisen ennakointia ja kustannustehokkuutta, Tampereen kaupungin projektipäällikkö Tiina Karttunen avaa kokeilun tavoitteita.

Benete odottaa erityisesti mahdollisuutta tutkia ja kokeilla yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

- Kehittämisyhteistyön tuloksien avulla pystymme tuotteistamaan palvelun ja aloittamaan sen markkinoinnin. Uskomme palvelulla olevan kysyntää myös kansainvälisillä markkinoilla, kertoo Benete Oy:n toimitusjohtaja Kari Bäckman.


Hoidon tehostaminen varhain tärkeää

Kun sydämen vajaatoimintapotilaan hoitoa tehostetaan aikaisessa vaiheessa, potilaiden elämänlaatu paranee ja sairaalahoidon tarve vähenee. Mikäli vajaatoiminta pääsee pahenemaan ja potilas hakeutuu Acutaan, voi hoitojakso kestää useita viikkoja. Pitkät sairaalahoitojaksot laskevat ikääntyneen ihmisen toimintakykyä pitkäksi aikaa.

- Usein iäkkäät sydämenvajaatoimintapotilaat sinnittelevät kotona pitkään emmekä pääse riittävän ajoissa hoitamaan sydämenvajaatoiminnan pahenemista. Teknologian avulla pääsisimme varhain toteamaan sairauden pahenemisen, ja osaisimme ohjata potilaita, omaisia ja hoitoammattilaisia, kuvailee tarvetta kaupungin hallintoylilääkäri Arto Lemmetty.

On tärkeää, että ammattilaiset ovat potilaan tukena seurannassa.

- Toiset potilaat tarvitsevat enemmän ammattilaisen tukea. Aina sairaalahoidosta ei voida luopua kokonaan, mutta joskus polikliininen hoito voisi riittää, kertoo Tampereen kaupungin vastaanottotoiminnan apulaisylilääkäri Sari Torkkeli.

Digikokeilussa ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa käyttöliittymä ammattilaisille. Asiakkaan käyttöliittymän tarve ja toteutusmahdollisuus arvioidaan siinä vaiheessa, kun kokeiluun osallistuva potilasryhmä on varmistunut. Suunnittelussa panostetaan etäseurantaratkaisun käyttöominaisuuksien ja toimintojen kehittämiseen siten, että ne huomioivat kohderyhmän toimintaedellytykset mahdollisimman hyvin. Digiseurantaryhmään ohjataan pääasiassa henkilöitä, joilla ei välttämättä ole omaisia tai läheisiä lähitukena tai muuten mahdollisuuksia toteuttaa omaseurantaa.


Digiratkaisut laajalti sovellettavissa

Digitaalinen etäseuranta mahdollistaa painon lisäksi myös monien muiden sydämen vajaatoimintapotilaan terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien tietojen seuraamisen. Lisäksi voidaan seurata esimerkiksi lääkkeiden ottamista, aktiivisuutta, lepoa, sykettä tai verenpainetta. Näidenkin tietojen etäseurantaa tullaan mahdollisuuksien mukaan harjoittelemaan kokeilun aikana. Etäseuranta tuo mukanaan runsaasti säästöpotentiaalia, kun sairaalahoitojaksot lyhenevät ja ensiapukäynnit vähenevät.

Tavoitteena on, että etäseurantaratkaisu toimii tulevaisuudessa yhteen kilpailutusprosessissa olevan koti- ja etähoidon alusta-ratkaisun, Kotidigin, kanssa. Integraatioita, joita tietojen siirtyminen alustalta toiselle edellyttää, ei toteuteta vielä tämän kokeilun aikana.

Sydämen vajaatoimintapotilaan etäseurantateknologia on ensimmäisiä digitaalisia kokeiluja, joita voidaan mahdollisesti myöhemmin laajentaa myös muihin palveluihin kuten esimerkiksi etävastaanottoihin videoyhteydellä.