TIETOPYYNTÖ: Ikäihmisten lihasvoiman ylläpitäminen omatoimisella kotiharjoittelulla

14.8.2019 (Muokattu 14.8.2019)

Tampereen kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on kehittämisyhteistyö ikäihmisten lihasvoiman ylläpitäminen omatoimisella kotiharjoittelulla. Palveluntuottajia pyydetään lähettämään em. tarpeeseen vastaavia alustavia ratkaisuehdotuksia 6.9.2019 mennessä. Ehdotusten perusteella sopivat yritykset kutsutaan markkinavuoropuheluun kaupungin kanssa. Markkinavuoropuhelutilaisuus järjestetään HealthHUBissa 3.10.2019.

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Tampereen kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on ikäihmisten lihasvoiman ylläpitäminen omatoimisella kotiharjoittelulla. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään hankintamenettelyyn osallistumiselle.

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Tampereen kaupungin kanssa osana 6Aika Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta. Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsinki, Vantaa ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu.

Lihasvoiman ylläpitäminen on keskeinen tekijä ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn säilyttämisessä ja kaatumisen ehkäisyssä. Kotihoidon asiakkaissa on runsaasti heitä, joiden itsenäistä selviytymistä päivittäisistä askareista ja siten omatoimisen elämän jatkumista omassa kodissa halutaan tukea. Etsimme ratkaisua, joka tukee ikääntyneen ihmisen kotona tapahtuvaa, omatoimista lihaskuntoharjoittelua. Kehittämisyhteistyössä toteutettavan ratkaisun tulee:

  • Soveltua henkilölle, jonka toimintakyky (liikunta, koordinaatiokyky ja näkö) on heikentynyt.
  • Mahdollistaa harjoitteiden määrän ja vaikuttavuuden mahdollisimman reaaliaikainen seuranta ainakin ammattilaiselle, mutta mahdollisesti myös asiakkaalle itselleen.
  • Olla helppokäyttöinen eikä se saa edellyttää asiakkaalta tietoteknisten taitojen hallitsemista.
  • Sisältää mahdollinen harjoittelussa käytettävä väline/laite ja tietoa välittävä ja/tai muu tarvittava sovellus.

Kehittämisyhteistyön kohde on kuvattu tarkemmin oheisella ’Tarpeen kuvaus’ -lomakkeella (Liite 1).

Tavoitteena on, että ratkaisu toimii tulevaisuudessa yhteen kilpailutusprosessissa olevan koti- ja etähoidon alustaratkaisun (Kotidigi) kanssa. Lisätietoja alustaratkaisusta: https://www.healthhub.fi/article/401

Yhteiskehittämiseen pääsemistä edeltävä prosessi on monivaiheinen. Tietopyyntöön vastauksena saapuneiden alustavien ratkaisunkuvausten perusteella jatkoon etenevät palvelutuottajat (max. 10) kutsutaan pitchaustilaisuutena toteutettavaan markkinavuoropuheluun, johon osallistuneet palvelutuottajat voivat lähettää saamansa palautteen pohjalta lopullisen ratkaisunkuvauksensa arvioitavaksi. Voittaja pääsee yhteiskehittämään ja kokeilemaan ratkaisuaan Tampereen kaupungin Avo-ja asumispalveluissa ikäihmisten palvelulinjalla. Yhteiskehittämiseen valitulle palvelutuottajalle maksetaan korkeintaan 8000 EUR (ei sis. alv.). Yhteiskehittämisessä toteutettavan kokeilun sisältö ja tarjonta tulee kohdentaa ko. rahallista arvoa ajatellen.

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita palveluntuottajia lähettämään esitettyyn tarpeeseen vastaavan alustavan ratkaisunkuvauksensa viimeistään 6.9.2019 osoitteeseen: tiina.t.karttunen@tampere.fi. Ratkaisunkuvaus esitetään käyttäen soveltuvin osin oheista "Palvelun tai tuotteen kuvaus" -lomaketta (Liite 2). Kuvauksen maksimipituus on kolme A4-kokoista sivua (maksimissaan 2 sivua tekstiä ja 1 kuvasivu). Arviointikriteereinä käytetään mm. kuvauksessa pyydettyjä tietoja.

Markkinavuoropuhelussa mukaan valituilla palvelutuottajilla on tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (10 min) ja saada siitä palautetta (10 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Markkinavuoropuhelu järjestetään 3.10.2019 osoitteessa HealthHUB, Biokatu 6, 33520 Tampere. Kutsuttaville palveluntuottajille lähetetään tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä ja aikataulusta sähköpostitse 20.9.2019

Markkinavuoropuhelun perusteella tarkennettu pyyntö ratkaisukuvauksesta ja tarkennetut arviointikriteerit lähetetään palvelutuottajille 17.10.2019. Palvelutuottajat jättävät markkinavuoropuhelussa saamansa palautteen perusteella lopulliset kuvaukset ratkaisusta ja kehittämisyhteistyön toteuttamisesta viimeistään 31.10.2019.

Päätös yhteiskehittämiseen valittavasta yrityksestä tehdään lopullisten, määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten perusteella 7.11.2019.

Tampereen kaupunki
Tiina Karttunen
Projektipäällikkö

Liitteet