Digisisällöt tuovat tunteita ja tunnelmia omahoitoon ja hoivatyön tueksi

14.12.2018 (Muokattu 18.12.2018)

Tampereen kaupungin Smart Health-hankkeen rahoittama ja Fluente Kumppanit Oy:n viime keväänä toteuttama selvitys digitaalisten sisältöjen jakelumalleista sote-palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöön on edennyt pilottivaiheeseen. Eri puolelta Suomea osallistuu sosiaalipalvelutuottajia yhteiskehittämiseen. Pilotti toteutuu aikajaksolla 1.10.2018 – 30.4.2019.

Pilotissa testataan maksuttomia digisisältöjä ja ohjelmia sote-ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutuksessa. Fluenten rooli on ohjata suosikkilistojen laatimista, kartoittaa käyttötarpeet sekä ehdottaa hyötykäyttöä hoitajille ja ohjaajille. Palvelutuottajien ammattilaisten rooli on tarkkailla asiakkaiden mielenkiintoa ohjelmia kohtaan, tunnistaa eri käyttötarkoitukseen soveltuvia ohjelmia ja pitää yllä suosikkilistoja. Ylen ensisijainen rooli pilotissa on sisältöjen ja alustan (Areenan) tarjoaminen pilotin käyttöön (Yle on sopinut sisältöoikeuksista Kopioston kanssa) sekä fluentelaisten opastaminen Areenan käyttöön.

Palautetta kootaan palvelumuotoilun menetelmin. Sitä jalostamalla luodaan viitekehys, joka auttaa tunnistamaan sote-asiakkaille sopivia ohjelmia asiakastarve- ja tilannelähtöisesti, esimerkiksi aamupäivän viihtymiseen tai yhteisöllisen keskustelun sytykkeeksi. Sote-palvelujen loppukäyttäjille tarkoitetut digitaaliset sisällöt on määritelty siten, että ne ovat moniaistillisia ja tunteisiin vaikuttavia sekä vahvistavat hoivan tai kuntoutuksen vaikuttavuutta. Ylen julkisen palvelun periaatteiden mukaisesti samat sisällöt ja sama alusta on koko muun kansan käytössä.

Pilotin alkuvaiheessa ovat mukana Almahemmet Kemiöstä ja Attendon Tampereen yksiköistä Johanneskoti ja Aalto sekä Vantaalta Jaspis. Pilottiin otetaan mukaan näiden lisäksi kaksi muuta organisaatiota.

Lisätietoja:
Digiarkkitehti Arja Ranta-aho,
puh. 044 562 6265 ja sposti arja.ranta-aho@fluente.fi

Palveluliiketoimintakehittäjä Tarja Pietiläinen,
puh 040 5070 673 ja sposti tarja.pietilainen@fluente.fi.

Lue myös: Tunteita ja tunnelmia sote-palveluissa -tapahtuma 19.4.2018

YleAreena suosikkilistaan voit koota tärkeimmät ohjelmat