Kuntoutus-Forumin aloitustapaaminen sai innostuneen vastaanoton

15.11.2018 (Muokattu 15.11.2018)

HealthHUBissa 6.11.2018 järjestetty Kuntoutus-Forumin kick-off -tilaisuus kokosi yhteen nelisenkymmentä kuntoutusalan toimijaa esittelemään omia menestystarinoitaan, ideoimaan yhteisön organisoitumista ja jatkotoimintaa sekä verkostoitumaan.

Tilaisuuden tarkoitus oli toimia alkusysäyksenä kattavan verkoston luomiseen kuntoutusalalle. Verkostoa tarvitaan ennen kaikkea informaation jakamiseen. Kuntoutuksen alalla on kehitetty paljon uusia kuntoutumista edistäviä menetelmiä, laitteita ja muita ratkaisuja, mutta tieto uusista innovaatioista ja eri organisaatioissa toteutettujen kokeiluhankkeiden tuloksista ei tavoita kyllin kattavasti alan muita toimijoita.

Kuntoutuksen alue on laaja ja moninainen, palvelutarpeet ovat muuttumassa ja resurssien tarve lisääntyy voimakkaasti. Uusia keskeisiä kehittämisen teemoja ovat muun muassa erilaiset digitaaliset ratkaisut, omahoito, kokonaisvaltainen kuntoutus, sosiaalinen kuntoutus ja etäkuntoutus. Kuntoutusalan verkosto voisi tehostaa kehitystä, vähentää päällekkäistä tekemistä ja toimia alustana yhteistyölle, kontaktien syntymiselle ja yhdessä kehittämiselle.

Informaation jakaminen aloitettiin kick-offissa konkreettisesti kuulemalla kuuden kuntoutusalan toimijan esitykset mielenkiintoisista hankkeista tai toimintatavoista. Tutustu esityksiin täältä.

Foorumin varsinainen käynnistäminen aloitettiin keskustelemalla pienryhmissä sellaisista teemoista kuin miten organisoidutaan, miten toiminnan käynnissä pysyminen varmistetaan, miten jaettava tieto jäsennellään, mikä olisi tiedon jakamisen keskeinen väline sekä mitä muuta toimintaa olisi. Siinäpä sitä mietittävää olikin. Pitäisikö organisoitumista varten perustaa erillinen hanke? Pitäisikö foorumi ja tiedon jakaminen liittää johonkin jo olemassa olevaan alustaan vai perustaa sitä varten oma sivusto? Kuka ylläpidosta ja kehittämisestä vastaisi?

Foorumin toiminnan käynnistäminen etenee analysoimalla ja yhdistelemällä ryhmätöiden tuloksena taltioituja ideoita.

Arja Ranta-aho Fluente Kumppanit Oy:stä ja Kaj Sihvo Cinia Oy:stä pohtivat pienryhmäkeskustelussa, miten digitalisaatiota voitaisiin hyödyntää yhteistyössä. Pitäisikö ideoita jakaa digitaalisessa ympäristössä ja lisäksi kokoontua ajoittain fyysisesti? Voisiko alustaratkaisuna toimia Kuntoutussäätiön sivusto tai Terveyskylä? Toiminnan pitäisi olla moniammatillista, mutta olisiko kuitenkin tehokkaampaa jakaantua pienempiin tiimeihin, ja jos niin miten?


"Mielenkiintoista, kannatti tulla, sanoi Marianne Dannbom (kuvassa vasemmalla) Sanoste Oy:stä. – Kuntoutuksen kenttä on kiinnostava ja monitahoinen, ja sille on meilläkin paljon annettavaa. Myös kansainvälisiä hyviä käytäntöjä pitäisi jakaa laajemmin."

"Kannatti ehdottomasti tulla, lisää tällaista, sanoi Satu Schilcher (kuvassa keskellä) PhysioTools Oy:stä. – Me olemme PhysioToolsissa vähän liikaa omassa kuplassamme, pitäisi enemmän nähdä muita ihmisiä. Keskustelu jatkuikin esittelynä Hubin tilojen käyttömahdollisuuksista."

"Todella suuri kiitos järjestäjille kutsusta tänne, sanoi Pauli Kari (kuvassa oikealla) musiikkikuntoutusta edustavasta Kaskenmäen Kotikonserteista. – Kuntoutusalalla on paljon toimijoita joilla on synergiaa, yhdessä olemme enemmän. Virtuaalilasit toivat musiikillisen elämyksen Turusta Tampereelle."