Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

FinnMedi Oy (Y 07840715)

Biokatu 6

33520 Tampere


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Niko Lönn

niko.lonn@finnmedi.com

040-5159019


3. Rekisterin nimi

HealthHUB jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 • HealthHUB-toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
 • Käyttäjien osallistuminen HealthHUB-toimintaan (työpajat, tapahtumat, jne.)
 • Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu (asiakassuhteiden hoitaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen)


5. Rekisterin tietosisältö

HealthHubin jäsenten perustiedot

 • Jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Jäsenen edustaman organisaation perustiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • HealthHUBin jäsenen ilmoittamat tiedot
 • Muut julkisista tietolähteistä saatavat perustiedot (esim. jäsenen edustaman organisaation omat nettisivut)


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 • Jäsentiedot ovat salassapidettäviä, ja rekisterinpitäjän henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.
 • Jäsenen oikeudesta tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot on voimassa mitä henkilötietolaissa säädetään (523/1999 26-28§).


8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Jäsentietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Kaikki jäsenrekisterin tiedot sijaitsevat vain sähköisessä järjestelmässä
 • HealthHub-sivusto on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
 • Kaikki sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat suomalaisella palvelimella Suomessa
 • Järjestelmä on suojattu palomuurein ja nykyaikaisen tietoturva-teknologia avulla. Yhteydet järjestelmään ovat SSL-suojattuja

Liitteet