TUTKIMUS: Kaupin informaatiojärjestelmän kehittäminen. Alustava tarvekartoitus

Tämä kysely on osa FinnMedin ja HealthHUB-palvelun tekemää selvitystä. Keräämme anonyymisti uusia ideoita ja toiveita koskien Kaupin alueen informaatiojärjestelmää. Kysely on auki pe 30.6.2017.


Tulevaisuus

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

Kuvitellaan, että Kaupin informaatiojärjestelmä on nyt avattu. Voit valita vaihtoehdoista vain yhden.

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

Tietoa minusta informaatiojärjestelmän käyttäjänä

Jotta tiedämme, mistä näkökulmasta tarkastelet Kauppia ja sen informaatiojärjestelmää, vastaathan vielä seuraaviin kysymyksiin.

Valitse sinulle tärkein.

Teknologia

Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

Enää yksi kysymys ja olet vastannut kyselyyn.

Tämä kysely toteutettiin HealthHUB-sivustossa, jossa myös tulokset julkaistaan myöhemmin kesän jälkeen. HealthHUB tarjoaa sekä tiloja että tapahtumia Kaupin alueella. FinnMedi Oy organisoi HealthHUB-toimintaa.