Tietoallas –työpaja

pe 30.9.2016 12:00 - 15:00

HealthHUB, Biokatu 6, Tampere

UNA-hanke on useiden sairaanhoitopiirien ja kuntien määrittelyhanke, jossa tehdään kaikkien mukana olevien organisaatioiden asiantuntijoiden kanssa yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittelyissä on tuotettu toiminnalliset vaatimukset, mukaan lukien asiakkuuden hallinta ja toiminnan- ja tuotannonohjaus sekä tulevaisuuden modulaarisen tietojärjestelmäkokonaisuuden arkkitehtuuriperiaatteet ja vaatimukset. Nyt UNA-yhteistyö on etenemässä seuraavaan vaiheeseen.

Tulevaisuudessa tarvitaan tietojärjestelmiä ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaan kokonaiskuvan hahmottamisen. Asiakkuudenhallintaan tarvitaan yhteinen tietovarasto kaikkien UNA-toimijoiden hyödynnettäväksi, missä huomioidaan laajasti eri sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeet aina kotiin tuotavista palveluista yliopistotasoiseen sairaanhoitoon asti. Ohjaavana tekijänä on asiakkaan yksilöllinen palvelutarve ja siihen tuotettava joustava palveluprosessi. Myös potilasturvallisuus paranee, kun tarvittavat tiedot ovat terveydenhuollon ammattilaisen käytössä reaaliaikaisesti.

Tällä hetkellä tietoa on useissa erilaisissa järjestelemissä (eri potilastietojärjestelmät, kotihoito, Kanta, erilaiset SAP-DW ja SAS-DW alustat) ja olemassa oleva tieto näistä järjestelmistä tulisi siirtää uuteen yhteiseen asiakkuudenhallintakokonaisuuteen, jota kutsutaan tietoaltaaksi. Tietoaltaan tehtävänä on siis hallinnoida tulevaisuudessa kokonaisvaltaisesti asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmatiedot. Tähän tarkoitukseen tarvitaan erilaisia datalouhinta- ja robotiikkaratkaisuja, jotka mahdollistavat tiedonsiirron tietoaltaaseen olemissa olevista järjestelmistä. Tietoaltaan tavoitteena olisi tarjota tietoon avoimet rajapinnat ja huolehtia yhteentoimivuudesta Kanta-palvelujen kanssa. Tietoallas auttaa uudistamista kohti UNA-arkkitehtuurin mukaista tavoitetilaa.

Tule HealthHUBiin 30.9. klo 12:00-15:00 kuulemaan lisää tietoaltaasta. Työpajassa on tarkoitus luoda katsaus siihen, mitkä ovat tietoaltaan tavoitteet ja mitä toiminnallisuuksia tämän päivän tarjolla olevat teknologiat mahdollistavat, sekä vaihtaa ajatuksia ratkaisutavoista. Työpaja tarjoaa osallistujille mielenkiintoisia esityksiä sekä mahdollisuuden verkottumiseen ja yhteisten ratkaisuvaihtoehtojen hahmottamiseen.

Ohjelma:

11.30 Verkottuminen & kahvittelu

12.00 Tilaisuuden avaus / Kari Salomaa, FinnMedi

12.15 Alustus 1: Tieto ja tiedolla johtaminen UNA-hankkeen perspektiivistä / hallintoylilääkäri evp Erkki Kujansuu, PSHP

12.30 Alustus 2: Tietoallaskonsepti TYKS ervassa / tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas, TYKS

12.45 Esitykset:

* Omakannan omatietovarannon tavoitteet ja nykytila / N.N. ,THL

* Isaacus-projektin kuulumisia / N.N., Sitra

* My Data –näkökulma – Asiakas keskiöön tietojenhallinnassa / Mikael Rinnetmäki, Sensotrend Oy

* Asiakkaan kokonaiskuva - mikä määrittää kehykset / LT Heikki Aatola, TAY

* Data Lake - näkökulmia onnistuneeseen toteutukseen / tj Ville Väärälä, Liaison Oy

* Tietoaltaan ratkaisumalli ja kokonaiskuva vs. tilannekuva / tj Mika Torhola, Atostek Oy

14.00 Yhteinen keskustelu ja verkottuminen

15.00 Tilaisuus päättyy


Lisätietoja:

Kari Salomaa

kari.salomaa@finnmedi.com

050-4097201

lauantai 1. lokakuuta 2016

Niko Lönn tapahtuma päivitetty.
1.10.2016 14:35

torstai 29. syyskuuta 2016

Kari Salomaa tapahtuma päivitetty.
29.9.2016 09:14

tiistai 27. syyskuuta 2016

Kari Salomaa tapahtuma päivitetty.
27.9.2016 12:47

tiistai 20. syyskuuta 2016

Kari Salomaa tapahtuma päivitetty.
20.9.2016 14:44

torstai 15. syyskuuta 2016

Niko Lönn tapahtuma päivitetty.
15.9.2016 09:32

tiistai 13. syyskuuta 2016

Niko Lönn uusi tapahtuma lisätty
13.9.2016 10:48