Arjen elävöittäminen vanhainkodissa

ti 16.4.2019 13:00 - 16:00

Koukkuniemen juhlatalo / pylvässali, Lapinkaari 8, Tampere

Tiistaina 16.4.2019 järjestetään Koukkuniemen juhlatalossa ideointityöpaja yrityksille ja ammattilaisille teemana arjen elävöittäminen vanhainkodissa.

Ideointityöpaja on osa neljän kaupungin CoHeWe-yhteistyöhanketta (Co-Created Health and Wellbeing), jossa etsitään uusia teknologisia ratkaisuja sote-ammattilaisten työssään havaitsemiin ongelmiin tai haasteisiin. Hankkeen painopistealueet ovat hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyvät teemat. Hankkeesta voit lukea tarkemmin täältä: https://cohewe.eu/

Työpajan tavoite:

Kertoa yrityksille käytännön haasteista ja luoda mahdollisuus yhteiskehittämiseen.

Työpajan tausta:

Kysyimme ammattilaisilta käytännön tarpeita vanhainkodissa ja kartoitimme käytännön haasteita ja ongelmia. Haimme ideoita, joilla voisi elävöittää asukkaiden arkea tavoilla, joihin henkilökunnan resurssit eivät riitä. Vastaukset teemoiteltiin ja näiden pohjalta muodostettiin neljä erilaista käyttäjäprofiilia. Käyttäjäprofiileita hyödynnetään tämän työpajan ideoinnin taustalla.

Päivän teema:

Nyt järjestettävä työpaja on ideointi- ja vuoropuhelutilaisuus Tampereen kaupungin ja yritysten välillä. Työpajassa ideoidaan tapoja elävöittää asukkaiden arkea vanhainkodissa. Emme etsi valmiita ratkaisuja vaan ennemmin kehitysideoita vastaten arjen haasteisiin. Ratkaisut voivat olla mitä tahansa teknologiatuotteista luovien menetelmien käyttöön. Tärkeää on, etteivät uudet palveluideat sitoisi henkilökunnan resursseja. Syntyneiden ideoiden pohjalta lähdemme etsimään yhteistyökumppaneita kehittämiskokeiluihin.

Alustava ohjelma

13.00 CoHeWe-projektin ja työpajan teeman esittely
13.15 Toimintaympäristön, käyttäjäprofiilien ja tarpeen kuvaaminen
14.00 Työpajatyöskentely esittelypisteillä
15.15 Yritysten palaute työpajatyöskentelystä
Yhteenveto ja eteneminen
16.00 Tilaisuus päättyy

TERVETULOA

Ilmoittautuminen viimeistään 10.4.2019