Koti- ja etähoidon integraatioalusta - Kutsu markkinavuoropuheluun

ma 12.3.2018 12:00 - 16:00

Metson kirjasto, Lehmus-sali, Pirkankatu 2, Tampere

Maanataina 12.3.2018 kello 12:00-16:00 järjestetään Metson kirjaston Lehmus-salissa Koti- ja etähoidon intgraatioalustan markiinvuoropuhelutilaisuus yrityksille. Vuoropuhelun kohteena on Tampereen kaupungin Smart Tampere ohjelman osana valmistelema ja Business Finlandin osarahoittama julkisen innovatiivisen hankinnan kilpailutus, joka toteutetaan innovaatiokumppanuusmuodossa. Sen avulla hankitaan avoimiin standardeihin perustuva etä- ja hyvinvointiteknologiaratkaisut yhdistävä koti- ja etähoidon integraatioalusta sekä siihen liittyvät lisäarvopalvelut.

Tausta:

Koti- ja etähoidon integraatioalusta on ensimmäinen Smart Tampere -ohjelmassa kännistetty määrittelyprosessi. Tampereen kaupungin ja tämän hankkeen tavoitteena on ollut määritellä yhteinen alusta, jolla eri palveluntuottajien, niin julkisten kuin yksityisten palveluja voidaan yhdistellä kokonaisiksi palveluketjuiksi. Tampereen kaupunki julkaisi HILMAssa tietopyynnön ja määrittelytyö aloitettiin kick-off-tilaisuudella 27.4.2017 https://www.healthhub.fi/event/123. Tilaisuudessa haettiin yrityksiä mukaan yhteiseen määrittelytyöhön.

Kesäkuussa 2017 valmistui koti- ja etähoidossa käytettäviä teknologiaratkaisuja kuvaava määrittelydokumentti. Vaatimusmäärittelyä rakennettiin Smart Tampere –ohjelman avoimen määrittelyprosessin mukaisesti. Eri vaiheissa määrittelytyöhön osallistui yli 50 henkilöä sekä yrityksistä että julkisen puolen organisaatioista. Uutinen määrittelytyöstä luettavissa ja määrittelydokumentti ladattavissa täältä: https://www.healthhub.fi/article/319

Markkinvuoropuhelun tavoitteet:

Nyt järjestettävä tilaisuus 12.3 on markkinavuoropuhelutilaisuus yritysten kanssa. TYhteistyökumppaneita haetaan uuden hankintalain mukaiseen innovaatiokumppanuusmenettelyyn, jossa kehitetään ratkaisuja yhteistyössä tilaajan ja tarjoajan kesken. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on ennen mahdollisen hankintamenettelyn aloittamista tarkentaa tarjouspyyntöä ja innovaatiokumppanuuden menettelytapoja käymällä keskustelu markkinatoimijoiden kanssa.

Innovaatiokumppaneiksi toivotaan ketterän kehityksen ohjelmisto- tai järjestelmätoimittajien muodostamaa yritysryhmää tai -ryhmiä tekemään ensimmäistä kokonaisversiota integraatioalustasta lisäarvopalveluineen (keskitetty seuranta, hälytykset, laiterekisterin hallinta jne.). Kokonaisuuteen toivotaan osallistuvan myös etä- ja hyvinvointiteknologian toimittajia, joilla on kehitettäviin toimintaprosesseihin tarvittava vertikaalinen tuoteratkaisu ja jotka ovat valmiita kiinnittymään integraatioalustaan. Ensimmäiset palvelukokonaisuudet, joissa teknologista kokonaisratkaisua kehitetään, ovat kotihoidon ja sairaalan integroitu hoitoprosessi, diabeteksen omahoito ja sairaalassa hoidetun sydänpotilaan omahoito. Luotavalla teknologiaratkaisulla mahdollistetaan myös muita koti- ja etähoitoasiakasryhmiä jatkossa palveleva 24/7 päivystystoiminto.

Kiinnostuneita markkinatoimijoita pyydetään ilmoittautumaan 7.3.2018 mennessä.

HILMAsta löytyy tietopyyntö: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-004153. Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tällä ilmoituksella pyydetä osallistumishakemuksia tai tarjouksia. Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille ei makseta korvausta osallistumisestaan. Vuoropuhelukutsuun vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä markkinavuoropuheluun vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tilaisuus ei myöskään käynnistä hankintaa, eikä sido hankintayksikköä käynnistämään hankintaprosessia.

Tapahtuman ohjelma:

12.00 Hankinnan taustoittaminen ja aikataulu – suunnittelupäällikkö Jarkko Lumio

12.15 Innovaatiokumppanuus hankintamenettelynä – hankintalakimies Katja Korhonen

12.35 Järjestelmäkokonaisuuden arkkitehtuurin esittely – ratkaisuarkkitehti Stefan Baggström

13.00 Tarjouspyyntöluonnoksen esittely - Jarkko Lumio

14.00 Kahvit

Työpajatyöskentely – moderaattorina Jarkko Lumio

Kilpailutettavan kokonaisuuden järjestelmäarkkitehtuurin tarjoamat bisnes- ja konsortiomahdollisuudet

Tulosten kokoaminen ja verkostoitumista

16.00 Tilaisuus päättyy

Salissa on mahdollista jatkaa keskustelua ja verkostoitumista16.30 asti.

Lisätietoja:

Jarkko Lumio, jarkko.lumio@tampere.fi, +35840 5089988
Tiina Karttunen, tiina.t.karttunen@tampere.fi, +35840 8004557
Niko Lönn, niko.lonn@finnmedi.com, +35840 5159019