Motivaatio terveyden edistämisessä työpaja

to 28.9.2017 08:30 - 12:00

HealthHUB, Biokatu 6 (FM1, 1.krs), Tampere

TERVETULOA MOTIVAATIO TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ -TYÖPAJAAN 28.9.2017 !

FinnMedi Oy on Tampereen kaupungin toimeksiannosta koordinoimassa Smart Health -ohjelmaa, jossa etsitään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä uusia innovatiivisia toimintamalleja ja palvelumuotoja. Näiden pohjalta on tavoitteena käynnistää kokeiluja, joista saatavien kokemusten perusteella ko uusia toimintoja voitaisiin ottaa laajemmin käyttöön. Samalla pyritään edistämään liiketoimintaa sote-kentässä.

Eräs keskeisistä haasteista terveyden edistämisessä on kansalaisten motivointi. Toisaalta oman terveytensä ennakoivassa ylläpidossa esim. terveellisten elintapojen kautta, toisaalta kuntoutuksessa, joka tähtää työ- ja toimintakyvyn mahdollisimman pikaiseen palautumiseen.

Aktiivisimmat kansalaiset toimivat jo omaehtoisestikin em tavoitteiden saavuttamiseksi, joten pääpaino on luonnollisesti siinä, miten saisimme motivoitua asian suhteen syystä tai toisesta passiivisia ihmisiä toimimaan aktiivisemmin oman terveytensä edistämiseksi. Löytyykö ratkaisu pelillistämisestä, taloudellisista houkuttimista, porukkahengen luomisesta vai mistä? Millaisia kokemuksia on saatu ja missä pahimmat sudenkuopat?

Järjestämme 28.9.2017 HealthHUB:issa MOTIVAATIOTYÖPAJAN, jossa kyseistä problematiikkaa käsitellään useista näkökulmista eri toiminnallisuuksia ja organisaatioita edustavien ammattilaisten kesken.

Tilaisuuden alussa kuulemme joukon kiinnostavia alustuspuheenvuoroja, jonka jälkeen keskustelun ja yhteisideoinnin keinoin pyrimme löytämään uusia toimintamalleja sekä niille toteuttajia, jotka voisivat viedä ideoita kohti käytännön kokeiluja SmartHealth-ohjelman tukemana.

8.30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

9.00 Avaus & SmartHealth-ohjelma, Kari Salomaa, FinnMedi Oy

9.20 Aktiivipassi, Jarkko Lumio, Tampereen kaupunki

9.30 Kun pelkkä motivaatio ei riitä, Tuomas Lehtinen, Highly Effective Oy

9.40 Virtuaalitodellisuus houkuttelee liikkumaan, Kari Koivisto, Virva VR Oy

9.50 Kokemuksia liikkumisen edistämisen kokeiluista, Johanna Riippi, Tampereen kaupunki

10.00 Pelillisyys motivaattorina, Tuomas Hirvonen, 3dtalo Oy

10.10 Hyvinvoinnista palkitseminen, Lasse Palovaara, OP Vakuutus

10.20 Keskustelua esitysten pohjalta

10.40 Uusien aloitteiden ideointia ja verkostoitumista ryhmissä

11.30 Yhteenvedot & jatkotoimet

12.00 Tilaisuuden lopetus

Tilaisuuteen varattu paikkoja rajoitetusti.
Ilmoittautuminen: sähköpostitse kari.salomaa@finnmedi.com mahd. pian, kuitenkin viimeistään 25.9.2017 mennessä

Tiedustelut:
Kari Salomaa / FinnMedi / puh 050-4097201 / kari.salomaa@finnmedi.com


Liitteet