thumbnail_image

Uusi tutkimus vastapaine- ja höyryhengityksen vaikutuksista keuhkojen toimintaan ja hengitysoireisiin astma- ja keuhkoahtaumatautipotilailla on loppusuoralla Tampereella

Julkaistu 1.9.2021
Katri Lindberg
Tampereella on loppusuoralla kliininen tutkimus, jossa tutkitaan yhdistetyn vastapaine- ja höyryhengityksen vaikutuksia astma- ja keuhkoahtaumatautipotilaiden keuhkojen toimintaan, hengitysoireisiin ja koettuun hyvinvointiin.

Tutkimuksen aikana on havaittu, että sisään- ja uloshengityslihasten voima kasvaa harjoittelun myötä ja keuhkojen toiminnallista suuruutta kuvaava tilavuus, hidas vitaalikapasiteetti (VC) suurenee. Limaisen yskän on myös havaittu vähentyneen. Lähtötilanteessa tutkittavien hoitotasapaino oli hyvä ja heidän keuhkolääkityksensä jatkui muuttumattomana koko tutkimuksen ajan.

Tutkimuksen potilasmittaukset on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2021 aikana. Tutkimuksen tulokset pyritään julkaisemaan vuoden 2022 aikana kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusarjoissa.

Hengitysharjoittelua käytetään yleisesti kuntouttavana hoitomuotona erilaisissa tilanteissa ja sairauksissa, joissa keuhkojen toiminta on häiriintynyt. Hengityslihasten voiman kasvu voi edesauttaa mm. nopeampaan toipumiseen koronakeuhkosairaudesta.

https://newsroom.notified.com/wello2/posts/pressre...