Askel Healthcare keskiössä Euroopan komission rahoittamassa Horizon 2020 -tutkimushankkeessa

4.2.2019 (Muokattu 13.3.2019)

Askel Healthcaren COPLA® Scaffold biohajoavan rustoistutteen jatkokehittäminen on Euroopan komission rahoittaman Horizon 2020 RESTORE-projektin keskiössä. Kymmenen partnerin konsortio aloitti RESTORE-tutkimusprojektin tammikuussa 2019. 5,5 miljoonan euron rahoitus on myönnetty 3,5 vuodeksi.

Euroopan komissio on myöntänyt 5,5 miljoonan euron tutkimusrahoituksen kolmeksi ja puoleksi vuodeksi kymmenen partnerin konsortiolle, jonka tutkimustyön keskiössä on suomalainen Askel Healthcare ja sen COPLA® Scaffold rustoistutteen jatkojalostaminen. Monikansallisessa RESTORE-projektissa on kymmenen partneria kahdeksasta maasta, kaksi suomalaista yritystä ja kahdeksan tutkimusorganisaatiota. Horizon-projektien tavoitteen on tuottaa täysin uudenlaisia sovelluksia ja kasvattaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä.

Askel Healthcaren valmistama COPLA® Scaffold on biohajoava istute, joka tukee painoa kantavien nivelten vaurioituneen rustokudoksen uudistumista ennen nivelrikon muodostumista. Tuote on jo käytössä eläinpotilailla, joiden rustokudos ja nivelongelmat ovat samanlaiset kuin ihmisillä. Horizon-projekti on osa COPLAn kehitystyötä kohti ihmiskäyttöä.

”Meidän kannaltamme on todella kiinnostavaa nähdä, miten tätä istutetta voidaan jatkojalostaa ja minkälaisia asioita, kuten esimerkiksi tulehdusta ehkäiseviä lääkeaineita, siihen voidaan tulevaisuudessa liittää”, kertoo Askel Healthcaren toimitusjohtaja Virpi Muhonen.


Tie Horizon-rahoitukseen

Vuoden 2018 alussa Askelta pyydettiin mukaan konsortioon hakemaan Horizon 2020 -tutkimusrahoitusta. Yritys päätti tarttua tilaisuuteen, ja kaksivaiheinen hakuprosessi työstettiin yhteistyössä kaikkien konsortiopartnerien kanssa koordinaattorin johdolla.

”Nämä rahoitukset ovat erittäin kilpailtuja. Siinä täytyy olla mukana koordinaattoritaho, joka tuntee hakemuskielen”, painottaa Muhonen.

Euroopan komission rahoittamien tutkimushankkeiden tavoitteiden tulee olla korkealla ja yritysten mukana olo mahdollistaa tutkimushankkeen käytännöllisen ja kaupallisen vaikuttavuuden.


Jatkotutkimusta ja tuotannon pystyttämistä

COPLA® Scaffoldin käyttöönotto ihmisille edellyttää lääkinnällisiä laitteita valvovan viranomaisen myöntämää Euroopan laajuista myyntilupaa, mikä vaatii paljon työtä mm. laatujärjestelmän ja tuotannon pystyttämiseltä. Horizon-projekti avaa Askelelle ovia jatkaa istutteen tutkimusta ja kehittämistä sekä laajentaa huimasti yhteistyöverkostoja uusien partnerien myötä.

”Pienelle toimijalle on mahdoton tehtävä samanaikaisesti tutkia ja jatkojalostaa, pystyttää tuotantoa ja laatujärjestelmää sekä viedä tuotetta ihmispuolelle yksinään. Meille on ihan huippua, että saamme partnereita nyt mukaan!” avaa teknologiajohtaja Anne-Marie Haaparanta.

Askel on parhaillaan pystyttämässä tuotantoa Tampereelle ja skaalaamassa kohti teollista mittakaavaa. Itse COPLA® Scaffoldin ohessa kehitetään asiakaslähtöisesti myös istutteen asennusta helpottavia instrumentteja.

Askelessa odotetaan eniten yhteistyötä syntyvien uusien verkostojen kanssa. Horizon-projektin partnerit ovat sitoutuneet työskentelemään yhdessä seuraavien kolmen ja puolen vuoden ajan, mikä mahdollistaa kontaktien laajenemisen ennennäkemättömiin suuntiin.

”Kyllä yksi suurimmista odotuksista on se iso verkosto, minkä projektissa saa. Siellä on niin monen eri alan osaajia”, Haaparanta kertoo odotuksistaan.


Tärkeintä on verkostoituminen

Muhonen ja Haaparanta painottavat verkostoitumisen merkitystä nuorille startupeille.

”Mekin päädyimme Horizon-projektiin täysin verkostojen kautta. Enempää ei voi alleviivata ”say yes and show up” -asennetta. Useimmiten asiat etenevät yllättävien kontaktien kautta. Sitä ei voi etukäteen tietää”, Muhonen korostaa.

Muhosen mielestä kannattaa olla liikkeellä mahdollisimman avoimin mielin ja jutella erilaisten ihmisten kanssa rohkeasti. Verkostoitumista oppii ja rohkeus juttusille lähtemiseen löytyy harjoituksen kautta. Muhonen ja Haaparanta ovat iloisia yritysmaailmassa vallitsevasta jakamisen ja keskinäisen auttamisen kulttuurista ja ovat valmiita omalta osaltaan auttamaan vastavuoroisesti muita yrityksiä.

Yrittäjyydestä haaveileville tutkijoille he antavat vinkiksi olla rohkea ja uskoa itseensä.

”Usein on se epäilys, että pystyykö ja osaako. Sen kynnyksen yli pitää päästä. Pystyy ja osaa, ja maalaisjärjellä selviää aika monesta asiasta.”

COPLA® Scaffoldin kehittäminen alkoi Helsingin yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkimushankkeista vuonna 2010, jolloin Muhonen ja Haaparanta alkoivat ensimmäisen kerran työskennellä yhdessä. Tekesin Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa -projektit antoivat Muhoselle ja Haaparannalle mahdollisuuden siirtyä yliopistolta yrittäjiksi. Tutkijasta yrittäjäksi siirtyminen vaatii muuntautumiskykyä, mutta opettaa paljon.

”Jos nyt palaisin tutkijaksi niin uskon, että bisneskokemus tekisi minusta huomattavasti paremman tutkijan. Tässä on oppinut kertomaan selkeämmin tutkimuksen vaikuttavuudesta, että miksi tätä tehdään. Se meinaa tutkimusmaailmassa joskus unohtua”, Muhonen muistuttaa.

Virpi Muhonen, FT, Toimitusjohtaja & perustaja Anne-Marie Haaparanta, TkT, Teknologiajohtaja & perustaja

Askelen toimitusjohtaja Virpi Muhonen ja teknologiajohtaja Anne-Marie Haaparanta