Uutiset

Diabeteshoidon digitalisaatiolla lisää aikaa asiakastyölle

Toiminnanmuutos diabetespotilaiden hoidossa säästää aikaa varsinaiselle hoito- ja ohjaustyölle sekä asiakkaan kohtaamiselle. Tietojärjestelmien integraation avulla tiedon siirtämisen ja kirjaamisen tarve vastaanottokäynnin aikana vähenee huomattavasti.

Askel Healthcare keskiössä Euroopan komission rahoittamassa Horizon 2020 -tutkimushankkeessa

Askel Healthcaren COPLA® Scaffold biohajoavan rustoistutteen jatkokehittäminen on Euroopan komission rahoittaman Horizon 2020 RESTORE-projektin keskiössä. Kymmenen partnerin konsortio aloitti RESTORE-tutkimusprojektin tammikuussa 2019. 5,5 miljoonan euron rahoitus on myönnetty 3,5 vuodeksi.

TIETOPYYNTÖ: Sydämen vajaatoimintapotilaan etäseurantateknologia

Tampereen kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on sydämen vajaatoimintapotilaiden etäseurannan kehittämisyhteistyö. Palveluntuottajia pyydetään lähettämään em. tarpeeseen vastaavia ratkaisuehdotuksia 15.2.2019 mennessä. Ehdotusten perusteella...

Digisisällöt tuovat tunteita ja tunnelmia omahoitoon ja hoivatyön tueksi

Tampereen kaupungin Smart Health-hankkeen rahoittama ja Fluente Kumppanit Oy:n viime keväänä toteuttama selvitys digitaalisten sisältöjen jakelumalleista sote-palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöön on edennyt pilottivaiheeseen. Eri puolelta Suomea osallistuu sosiaalipalvelutuottajia...

Suomen suurimmassa puettavan elektroniikan tutkimushankkeessa joustavaa elektroniikkaa kehitetään...

Suomen suurin puettavan elektroniikan tutkimushanke Elastronics kehittää joustavaa elektroniikkaa materiaaleista tuotantoprosesseihin ja kaupallistamiseen saakka. Tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja vientituotteita sekä tukea alan työpaikkojen syntymistä Suomeen.