Uutiset

HealthHUBin yhteisöön kuuluva Biomensio on saanut 2,49 miljoonan euron EU-rahoituksen

Biomensiolle on myönnetty Enhanced European Innovation Council (EIC) -pilotin rahoitusinstrumentin kautta 2,49 miljoonan euron rahoitus. Rahoituksen kohteena on lähellä potilasta tapahtuvaan diagnostiikkaan soveltuvan innovatiivisen teknologian kehittäminen. EIC-pilotti on osa EU:n Horizon 2020...

Ohjelmistorobotiikka automatisoi mekaanisen työn

Tietojärjestelmien parissa suoritettavaa mekaanista työtä siirretään Taysissa hoitoalan ammattilaisilta ohjelmistorobottien hoidettavaksi. Munuaispoliklinikalla on tulossa käyttöön ohjelmistorobotti, joka tarkistaa potilaiden laboratoriokäynnit. Munuaispolin robotin määrittelytyötä on toteutettu...

Digisisällöillä terveyttä ja hyvinvointia

Tampereen yliopistollinen sairaala ja Pirkanmaa toimivat kokeilualustoina useille piloteille, joissa testataan digitaalisten sisältöjen ja virtuaalisuuden hyödyntämistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Digitaaliset ja virtuaaliset sisällöt sopivat niin asiakas- ja hoitotyön ammattilaisten...

Taysin uusi järjestötila tuo vertaistuen lähelle asiakkaita

Taysin uuteen pääaulaan avautuvan järjestötilan myötä potilasjärjestöt tulevat entistä tiiviimmin osaksi sairaalan toimintaa. Potilasjärjestöt ovat tärkeässä roolissa toipumisprosessin tukemisessa sekä vertaistuen ja tiedon tarjoajina niin omaisille kuin potilaille. Järjestötila toteutetaan...

Digitaalinen ratkaisu sydämen vajaatoimintapotilaan painon etäseurantaan

Tampereella kokeillaan digitaalisia etäseurantatyökaluja osana sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjua. Painon muutosten etäseurannalla voidaan tehostaa hoitoa aikaisessa vaiheessa ja parantaa potilaiden elämänlaatua sekä vähentää sairaalahoidon tarvetta.