Uutiset

Tampereella käyttöön uudenlainen yhteisen toiminnan malli sydänpotilaiden hoidossa

Tampereella otettiin vuoden 2018 alussa käyttöön uudenlainen toimintamalli, jolla sydänpotilaiden hoitopolku järjestetään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Uusi VHO-malli (VHO = vastuullinen hoito-organisaatio) perustuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöhön saumattoman...

CGI Suomi HealthHUBin jäseneksi

HealthHUBin rikkaan verkoston muodostavat erikokoiset yritykset ja organisaatiot. Uusin jäsenemme on CGI Suomi.

Vactech Oy:llä upea edistyminen USA:ssa

HealthHUBin jäsenen, Vactech Oy:n, ja sen partnerin, Provention Bio Incin, työ tyypin 1 diabetesrokotteen valmistamiseksi on ottanut askeleen eteenpäin.

Roche Oy x Tays: ​Innovation Award

Roche Oy ja Tays järjestävät innovaatiokilpailun, jonka kantavana teemana on yksilöllinen terveydenhuolto (Personalized Healthcare). Kilpailun tarkoituksena on löytää potilaan hoitoa edistäviä innovaatoita käytäntöön vietäviksi.

IDEOITA HYVINVOINTIALAN HACKATHONIIN?

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Turun ammattikorkeakoulu (Turku AMK) ja Miyagin yliopisto (MYU) toteuttavat vuosien 2018 ja 2019 aikana yhteensä neljä hyvinvointialaan liittyvää hackathonia, joissa tavoitteena on innovoida uusia ICT- sovelluksia ja/tai palvelumalleja kansainvälisille...