Liikkuvat terveyspalvelut: muunneltavia yksiköitä erilaisiin tarpeisiin

3.12.2015 (Muokattu 3.12.2015)

Terveydenhuollon murroksen ja heikentyneen taloustilanteen myötä terveys- ja sosiaalipalvelujen turvaaminen on haastavaa. Uusia, joustavia ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja tarvitaan. Pyörillä kulkevat, paikasta toiseen liikkuvat terveydenhuollon yksiköt tarjoavat uudenlaisen mahdollisuuden palveluiden turvaamiseen.

PRV-Energian ja FinnMedin yhteisessä tapahtumassa HealthHUBilla päästiin tutustumaan liikkuviin terveyspalveluihin. Erikoisbussien varustelusta vastaavan PRV-Energian toimitusjohtaja Raimo Virtanen kertoi, että liikkuvissa yksiköissä keskeiset palvelut pyritään tuottamaan siten, että laatu ja taso vastaavat kiinteiden palvelupisteiden tasoa. Jotta bussit voivat toimia itsenäisinä terveydenhuollon yksikköinä, on huolehdittava mm. tarvittavista laitteista, lämmityksestä ja jäähdytyksestä, valaistuksesta, ilmanvaihdosta ja hygieniasta sekä hyvistä tietoliikenneyhteyksistä. Teknisten ratkaisujen on oltava huipputasoa, jotta käyttäjille pystytään tarjoamaan miellyttävä, helppokäyttöinen, turvallinen ja muunneltava toimintaympäristö, jonka käyttökulut eivät nouse pilviin.

Terveyspalvelujen alalla voidaan mobiilisti tarjota lähes mitä tahansa, hammashoitoa, rokotuksia tai muita terveydenhuollon palveluita varustelusta riippuen. Bussit ovat helposti muunneltavissa eri tarkoituksiin sopivaksi, ja niissä voi olla mukana joko terveydenhoitaja tai myös lääkäri. Haja-asutusalueilla mobiiliyksiköt voivat korvata lakkautetun terveyspalvelun ja varsinkin vanhusten palvelut voidaan kätevästi toteuttaa liikkuvan yksikön voimin: bussilla voidaan toimittaa apuvälineitä – tai joskus jopa ruokaa – niitä tarvitseville.


Ruotsin Jämtlandissa käytössä oleva Ambuss on suunniteltu jatkuvaan sairaaloiden väliseen potilasliikenteeseen. Ambussin varustuksesta vastaa Carrus-Delta, ja PRV-Energian osuus mahdollistaa sen, että bussi toimii toivotusti myös pysäköitynä ja erilaisissa sääolosuhteissa.

Raimo Virtanen kertoo, että tällä hetkellä liikkuvien terveyspalveluiden painopistealueina ovat etädiagnosointi ja hammashuolto. Bussissa on hyvät tietoliikenneyhteydet, joiden välityksellä saadaan kontakti lääkäriin kuvaruudun kautta. Potilas voi käyttää joko itsenäisesti tai avustetusti bussissa olevia laitteita, esim. verenpainemittaria tai EKG-laitteita, ja tulokset saadaan lääkärin nähtäväksi saman tien. Näin lääkäri voi määrittää jatkohoidon tarpeen tai suoraan kirjoittaa tarvittavat reseptit potilaalle. Tarvittaessa myös erikoislääkäri saadaan mukaan “saman pöydän ääreen" ilman että lääkäreiden täytyy kulkea bussin mukana. Etäpalvelu ei täysin korvaa lähikäyntejä lääkärin luona, mutta suurelle osalle potilaista etäpalvelu riittää diagnoosiin ja avun saamiseen. Hammashoitolabussi puolestaan voidaan ajaa vaikkapa koulun pihaan, missä suuhygienisti tekee oppilaille tarkastukset ja antaa kotihoito-ohjeet tai ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon hammaslääkärin luo.

Yksi tapa terveysbussien hyödyntämiseen voisivat olla maahanmuuttajien terveysseulonnat. Bussin voisi ajaa vastaanottokeskuksen pihaan ja ottaa asiakkaat vastaan paikan päällä. Mobiiliyksikön käyttö on hyvin kustannustehokas ja asiakasystävällinen tapa hoitaa seulonnat, varsinkin tapauksissa joissa asiakkaita on paljon.

PRV-Energian Raimo Virtanen toivoo, että sote-uudistuksen ja muun terveydenhuollon myllerryksen ohessa myös täällä Suomessa huomataan liikkuvien palveluiden hyödyt ja niitä otetaan enemmän käyttöön.

Lahdessa pilotoidaan parhaillaan liikkuvien terveyspalveluiden mahdollisuuksia. Käytössä on PRV-Energian varustama Linkku-terveysbussi, joka on Suomen ensimmäinen terveydenhuollon muunneltava bussikokeilu ja tällä hetkellä hammashuollon käytössä. Irrallisten ja helposti muunneltavien lisäosien ansiosta bussi voidaan joustavasti ottaa myös muuhun terveyskäyttöön.

Liikkuvat terveyspalvelut kiinnostavat myös kansainvälisesti. Raimo Virtanen kertoo, että konsepti on huomattu houkuttelevaksi maissa, joissa hiljalleen aletaan panostaa terveyspalveluihin. Olennaista tietysti on, että bussien ominaisuudet toimivat sekä erittäin lämpimissä että myös kylmissä olosuhteissa. – Laatu on ykkösasia, ja siihen panostetaan täysillä.


Pohjapiirros pyörillä liikkuvasta hammashuoltoyksiköstä.

Liitteet