Terveysteknologia murroksessa -koulutus keräsi kiitoksia

21.9.2015 (Muokattu 24.9.2015)

Torstaina 17.9. Tampereen HealthHUBin kokousteknologia pääsi tositoimiin, kun Terveysteknologia murroksessa -koulutuksen luennoitsijoista ja yleisöstä osa oli Tampereella ja osa videoneuvotteluyhteyden välityksellä Kuopiossa.

Koulutus järjestettiin usean tahon yhteistyönä: vastuutahona oli Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Aducate ja muina toimijoina FiHTA ry, Kuopio Innovation Oy, USBIMED Oy sekä FinnMedi Oy. Luennoitsijoita ja yleisöä oli sekä Kuopiossa että Tampereella. Videoyhteys mahdollisti luentojen seuraamisen ja keskustelun kahden kaupungin välillä.

Kuva1.jpg

Tampereelle ja Kuopioon kokoontui kumpaankin noin 30 osallistujaa sekä terveydenhuollon laite- ja ohjelmistoyrityksistä ja lääkeyrityksistä että tutkimus-ja koulutusorganisaatioista, yhteensä 38 eri organisaatiosta. Tampereelle tulijoita olisi ollut enemmänkin, mutta kaikki halukkaat eivät mahtuneet tällä kertaa mukaan.

Kuulijat saivat lisäoppia terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän mobiiliteknologian (mHealth) perusteista: millainen mobiilisovellus katsotaan lääkinnälliseksi laitteeksi, millaisia uskottavuus-, turvallisuus- ja luotettavuuskriteerejä sovelluksille asetetaan ja millaisia ohjeita ja vaatimuksia alaan kohdistetaan viranomaistaholta. Myös alan keskeistä käsitteistöä käytiin läpi.

Luennoitsijoina olivat alan huippuosaajat Terhi Holappa (USBIMED) otsikolla Terveysteknologian uudet innovaatiot – keskeiset ajurit ja haasteet, Jari Knuuttila (Valvira) aiheenaan Mobiilisovellus – terveydenhuollon laite vai ei ja Ari Takanen (Synopsys) teemalla Miten huomioida kyberturvallisuus terveydenhuollon laitteissa. Lisäksi kuultiin aihepiiriä valottavat yrityscaset Helena Jäntin (KYS Ensihoitokeskus), Petra Jäntin (Noona Healthcare Oy) ja Arto Remeksen (Mega Elektroniikka Oy) kertomina.

Tunnelmat tapahtuman jälkeen olivat korkealla ja palaute koulutuksesta hyvin positiivista.

– Kun toimii medical-puolella, nämä asiat on pakko huomioida kaikessa tekemisessä. Olen todella tyytyväinen että lähdin mukaan, tämä oli erittäin onnistunut koulutus, totesi tuoteinsinööri Kalle Virta Elomaticilta. – Regulatiiviset rakenteet ja tietoturva-asiat käytiin läpi perusteellisesti. Koen, että hyvä pohja osaamiselle on nyt olemassa ja sen päälle voi lähteä rakentamaan laajempaa tietoa.

Myös järjestämisvastuussa ollut suunnittelija Riitta Sutinen Itä-Suomen yliopistosta oli tyytyväinen.

– Eräs osallistuja antoi jo palautetta, että tämä oli sisällöllisesti paras koulutus, jossa hän on koskaan ollut. Toivotaan, että pystymme jatkamaan samalla mallilla ja lisäämään koulutustarjontaa myös Helsingin ulkopuolella.

-­ -

Haluatko järjestää oman koulutustilaisuutesi HealthHUBissa? Ota yhteyttä Hub Manager Reijo Itkoseen, p. 040 503 5252, reijo.itkonen@finnmedi.com.

Liitteet