​Uudet julkaisut valottavat kehittämisen lähtökohtia ja askelmerkkejä innovaatioekosysteemeissä

27.4.2021 (Muokattu 28.4.2021)

Innovaatioekosysteemit tukevat johdonmukaisesti korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tuovat asiakkaan kehittämisen ja tutkimuksen keskiöön. Uunituoreet julkaisut avaavat innovaatioekosysteemiperustaisen kehittämisen lähtökohtia sekä tarjoavat askelmerkkejä kehittämisotteen hyödyntämiseen.

Miten avautua innovaatioekosysteemille?

Innovaatioekosysteemeillä kohti yhteistä arvonluontia: Ekosysteemit ja alustat tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan avautumisen työkaluina -julkaisussa tarkastellaan innovaatioekosysteemi- ja alustaperustaista toimintalogiikkaa yhteisen arvonluonnin välineenä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Julkaisussa kuvataan ekosysteemin ominaispiirteitä ja toimintamalleja sekä tarkastellaan, miten yksittäinen organisaatio voi avata rakenteitaan ja toimintakulttuuriaan mahdollistaakseen siirtymän kohti avoimempaa TKI-toimintaa.

Linkki julkaisuun

Sote-alan kehittäminen avoimeksi ja osallistavaksi

Innovaatioekosysteemit sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa: Kehittäjän opas yhteiseen arvonluontiin -julkaisu tarjoaa lähtökohtia ja pääperiaatteita avoimemman ja osallistavamman kehittämisotteen omaksumiseksi erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelualan kehittämisessä. Julkaisu esittelee sote-palvelujen uudistamiseksi kehitetyn palveluinnovaatioprosessin mallin ja sen jalkauttamisen avulla tuotetut kuusi palveluinnovaatiokonseptia. Julkaisun opit ja kopit innovaatioekosysteemiperustaisen kehittämisotteen omaksumiseksi on ammennettu käytännön kokemuksista Pirkanmaan, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan alueella, jossa se on koonnut yhteen noin 800 osallistujaa.

Linkki julkaisuun

Julkaisut on tuotettu osana Tampereen korkeakouluyhteisön toteuttamaa Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa (EAKR) -hanketta.

Lisätiedot ja tiedustelut:

Nadja Nordling

Nadja.nordling[at]tuni.fi
Projektipäällikkö, Kampus sote -hanke
Tampereen yliopisto"