Kansallinen neurokeskus tukee neuroalojen yhteistyötä myös Tampereella

9.6.2020 (Muokattu 3.9.2020)

Kansallisen neurokeskuksen tavoitteena on yhdistää neuroalojen tutkimus ja osaaminen Suomessa. Yhteistyö hyödyttää paitsi tutkimusta ja liiketoimintaa myös kansanterveyttä. Laajasti ymmärrettynä 1,8 miljoonaa suomalaista kärsii aivosairauksista ja hoitokustannukset ovat vuodessa kaksinkertaiset syöpäsairauksien ja sydän- ja verisuonitautien yhteenlaskettuihin kuluihin verrattuna,

─ Kansallisen neurokeskuksen näkökulma on erittäin kattava, neurokeskuksen Tampereen asiakkuuspäällikkö Terhi Holappa kertoo.
─ Mukana kokonaisuudessa ovat myös muun muassa psykiatriset sairaudet, päihdeongelmat sekä muistisairaudet.

Terhi Holappa

Holappa toteaa, että Suomessa on kansainvälisesti korkeatasoista neurotieteen tutkimusta, jonka tarjoamat mahdollisuudet jäävät kuitenkin osin hyödyntämättä. Syynä on muun muassa tutkimuskentän pirstaleisuus. Jotta Suomi säilyttäisi asemansa neurotieteen kehityksen kärjessä, Suomen neurotieteen osaaminen on koottava yhteen ja sitä on hyödynnettävä tehokkaasti.

Neurokeskuksen perustaminen on osa terveysalan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa. Kasvustrategiaa toimeenpannaan yksilöllistetty lääketiede -hankkeen avulla. Sen tavoitteena on, että genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus, Kansallinen neurokeskus, lääkekehityskeskus sekä biopankkeja yhdistävä osuuskunta vakiinnuttavat toimintamallinsa ja rahoituksensa Suomessa vuosina 2021-2023.

Kansallisen Neurokeskuksen johtajana toimii neurokirurgian dosentti Mikael von und zu Fraunberg, sekä ohjelmapäällikkönä Merja Jaronen. Ohjausryhmän jäsenenä Tampereen seudulta neurologian professori Jukka Peltola sekä varajäsenenä lastenpsykiatrian professori Kaija Puura, molemmat Tampereen yliopistonLääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Perustamisvaiheesta aktiiviseen toimintaan

Neurokeskuksen perustamista koordinoi Itä-Suomen yliopisto. Valmistelussa ovat olleet mukana eri toimijat ja eri alueet, esimerkiksi sairaanhoitopiirit ja yliopistot. Työntekijöitä on tällä hetkellä parisenkymmentä, joista monet ovat aloittaneet hiljattain. Terhi Holappa on yksi heistä, hän siirtyi Neurokeskuksen palvelukseen osa-aikaisesti huhtikuussa ja kokoaikaisena kesäkuun alusta.

Kansalliseen Neurokeskukseen on kevään aikana palkattu uusia työntekijöitä eri alueille ja tehtävänkuvia sekä organisaation toimintaa on jäsennelty vastaavasti, tukemaan kansallisen tason yhteistyötä ja toimintaa. Käytännön toiminnan ja palveluiden edelleen kehittäminen on saanut erityistä tuulta alleen kevään aikana. Syksyllä täydentyy esimerkiksi verkkosivuston sisältö, sinne kootaan keskitetysti kattavat tiedot neuroaloista.

Tampereen suunnan toimijoita Holappa toivoo pääsevänsä tapaamaan elokuussa.

─ Tarkoituksena on tulla pehmeästi osaksi toimintakenttää, Holappa määrittelee.
─ Selvitämme, missä asioissa voisimme olla avuksi ja tueksi.

Tuki voi olla vaikkapa yhteyksien fasilitointia eri toimijoiden välille ja apua yhteistyötutkimusten rahoituksen hakemisessa tai neuroalan liiketoiminnan ensiaskeleissa. Myöhemmin alueellista työtä vahvistetaan ja luvassa on esimerkiksi tapahtumia.

Terhi Holappa vastaa Tampereen seudun ja osittain Oulun seudun alueellisesta tuesta. Muut alueet ovat Kuopio, pääkaupunkiseutu, Turku ja Jyväskylä. Holappa kertoo, että jokaisella alueella on omanlaisensa vahvuudet ja resurssit ja tukea räätälöidään niiden mukaisesti.

Tampereella perusta kunnossa

Holappa on itse terveysteknologian konkari, hän on toiminut monissa rooleissa alalla jo 25 vuotta. Tutuksi ovat tulleet sekä julkinen että yksityinen sektori. Myös Tampereen seudun terveysalan innovaatioekosysteemi on hänelle jo tuttu aiemmalta työuralta.

─ HealthHUBin toiminta on ollut vaikuttavaa paitsi alueellisesti, myös valtakunnallisesti, Terhi Holappa kiittelee.
─ Tampereen seudulla on hiljattain julkaistu Health and Life Science -ekosysteemille oma verkkosivusto, jossa esitellään alan toimijoita. Se on hieno avaus.

Ajatus Kansallisesta Neurokeskuksesta on otettu Holapan mukaan Tampereen suunnalla vastaan avoimesti, innovatiivisesti ja positiivisesti.

─ On kiva tunne, että asialle ollaan oltu niin vastaanottavaisia, Holappa sanoo.
─ Teillä on huikeaa osaamista ja yhdessä voimme saavuttaa vielä enemmän.

Neurokeskuksen logo

Kansallisen neurokeskuksen verkkosivut

Liitteet