Uusi sivusto tamperehealth.com luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

17.4.2020

​Tampereen seudun terveysteknologioiden ja biotieteiden ekosysteemi tarjoaa nykyisille ja uusille kumppaneille kaikkialla maailmassa mahdollisuuden luoda uusia innovaatioita. Ekosysteemiin voi nyt tutustua tamperehealth.com-sivustolla

Tampere on lääketieteen ja sitä tukevien teknologioiden innovaatiokeskus. Tampereen terveysteknologioiden ja biotieteiden yhteisö on tuottanut kuluneen puolen vuosisadan aikana monia ”ensimmäisenä maailmassa” -tuotteita. Yhteisö koostuu sairaanhoitopiiristä, erikoissairaaloista, yliopistosta ja tutkimuskeskuksista sekä Tampereen seudulla toimivista yrityksistä arvoketjuineen. Myös HealthHUB on tärkeä osa ekosysteemiä. HealthHUB tuo kokonaisuuteen sairaalamaailman ja terveydenhuoltoalan asiantuntemusta, jonka pohjalle uusia innovaatoita voidaan luoda.

Tampereen yliopistollisen sairaalan arvioitiin hiljattain kuuluvan maailman sadan parhaan sairaalan joukkoon. Kyseessä on merkittävä tunnustus sairaanhoitopiirin tekemästä työstä ja erinomainen myyntivaltti, joka edesauttaa myös uusien kumppanuuksien löytämistä Tampereen terveysteknologian ja biotieteiden yritysekosysteemille.

Alan osaaminen on todistetusti Tampereella maailmanluokkaa. Kaupunkiseudun pitää yhä paremmin pystyä hyödyntämään kasvualan potentiaali, joka realisoituessaan luo paljon uutta työllisyyttä ja muita aluetaloushyötyjä. Tämä edellyttää uusien kasvuyritysten syntyä, uusia yrityssijoittumisia Suomesta ja ulkomailta ja ennen kaikkea sitä, että alan kymmenet olemassa olevan yritykset löytävät sopivat kumppanit kasvun ja kansainvälistymisen tueksi.

Tämän kehityksen tueksi Business Tampere ja Tampereen yliopistollinen sairaala avaavat Tampereen seudun terveysteknologioiden ja biotieteiden ekosysteemin yhteisen verkkosivuston, josta yritykset ja muut potentiaaliset kumppanit globaalisti löytävät tietoa liiketoimintamahdollisuuksista.