​Stream Startup Festival kokosi startup-väen Hiedanrantaan

10.10.2019 (Muokattu 25.11.2019)

Toista kertaa järjestetty startup-tapahtuma Stream onnistui hienosti. Stream veti kaikkiaan 750 osallistujaa Tampereen Hiedanrantaan 3.10., ja tapahtuman aikana pidettiin noin 600 tapaamista. Startupeja mukana oli 320, sijoittajia 75 ja puhujia 50.

Tapahtuman ideana on edistää startupien sijoittajayhteyksiä ja luoda startupeille verkostoja yliopistojen, julkisten organisaatioiden ja suurten yritysten kanssa sekä vahvistaa Tampereen seudun startup-toimintaa. Tapahtuma on tarkoitettu erityisesti uusille startupeille.

Streamin järjestäjänä on Tampereen seudun startup-yhteisö. Tapahtuman totettamisessa oli mukana 100 vapaaehtoista. Pääyhteistyökumppaneina olivat tänä vuonna Tampereen korkeakouluyhteisö, Tampereen kaupunki sekä Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoelämää ja kehitystä tukeva Business Tampere-yhtiö. Yhtenä tapahtuman tukijana oli myös Tays.

- Kehitämme Tampereen seudun elinvoimaa luomalla uusia tapoja edistää startupien yhteistyötä. Kyse on myös perinteisempien innovaatiotoimijoiden kuten yliopistojen ja suurten teollisuusyritysten saattamisesta yhteen startupien kanssa, Business Tampereen startup-yhteisövastaava Tommi Uitti kertoo.

Ohjelma koostui puheenvuoroista ja tapaamisista, ja tapahtumassa pidettiin myös pitchauskilpailuja.

Hiedanrannan Kuivaamo

Hiedanrannan Kuivaamo toimi Stramin päätapahtumapaikkana. Kuva: Stream Startup Festival

Parempi maailma ja taloudellinen tuotto käsi kädessä

Yksi Streamin pääteemoista oli vaikuttavuussijoittaminen, jossa yhdistyvät yhteiskunnallinen hyöty ja taloudellinen tuotto. Ruotsalainen enkelisijoittaja Anette Nordvall haastoi pohtimaan yritystoimintaa ja sijoittamista maailman yhteisten tavoitteiden (global goals) näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi köyhyyden ja nälän poistaminen, laadukas koulutus, edullinen ja puhdas energia sekä vastuullinen tuotanto ja kulutus.

- Kaiken yritystoiminnan on liityttävä näiden tavoitteiden saavuttamiseen, Nordvall painotti.
- Jos näin ei ole, on toimintaa on suunnattava uudestaan.

Nordvall muistutti, että koko maailmaa hyödyttävien tavoitteiden edistäminen voi ja saa olla myös taloudellisesti tuottavaa. Mitä sitten tarvitaan, jotta tähän päästään? Norvallin vastaus on ajattelun muuttaminen. Asiat pitää nähdä uudella tavalla.

- Meidän pitää keskittyä huonojen ratkaisujen korvaamiseen paremmilla, Nordvall totesi.
- Ruotsissa on tiivistetty, että ilmastoon vaikuttavat eniten "bilen, biffen, bostaden".Meidän pitää siis esimerkiksi miettiä, miten liikkuminen, asuminen ja ravinnonsaanti toteutetaan uudella tavalla ilmastoystävällisesti.

Anette Nyvall

Enkelisijoittaja Anette Nyvall korosti uudenlaisen ajattelun tärkeyttä.

Teknologia on oleellinen osa tulevaisuutta. Nordvall esitti, että samalla kun verkon kautta käytettävät palvelut yleistyvät, tarvitaan palveluiden taustalle yhä enemmän "hardwarea" eli palvelimia ja muuta teknistä laitteistoa. Se on yksi varteenotettava sijoitusmahdollisuus. Tekoäly, ohjelmistokehitys, laitteistot ja ihmisten välinen vuorovaikutus yhdessä luovat innovaatioita ja sitä kautta tulevaisuuden ratkaisuja. Jokaisen pitää tuoda mukaan oma osuutensa.

- Ajattele peremmin ja laajemmin!, kannusti Nordvall.

Streamin tunnelmaa

Teksti: Anna-Mari Martikainen

Liitteet