HealthHUBin yhteisöön kuuluva Biomensio on saanut 2,49 miljoonan euron EU-rahoituksen

29.5.2019 (Muokattu 29.5.2019)

Biomensiolle on myönnetty Enhanced European Innovation Council (EIC) -pilotin rahoitusinstrumentin kautta 2,49 miljoonan euron rahoitus. Rahoituksen kohteena on lähellä potilasta tapahtuvaan diagnostiikkaan soveltuvan innovatiivisen teknologian kehittäminen. EIC-pilotti on osa EU:n Horizon 2020 -ohjelmaa.

Biomension tuote - Smart multianalyte handheld detection for bioanalytics - kääntynee parhaiten suomeksi älykkäänä kannettavana laitteena, joka mahdollistaa erottelevan bioanalytiikan suorittamisen potilaan tai testattavan henkilön vierellä kenttäolosuhteissa. Käytännössä Biomension alusta on vastakohta keskuslaboratorioissa analysoitaville näytteille, joiden tulosten saamisessa kestää jopa useita päiviä. Niin kutsuttu ’point-of-need-diagnostiikka’ tarkoittaa sitä, että näyte voidaan ottaa kentällä ja saada näytteen tulokset nähtäville välittömästi näytteenottotilanteessa.


Uusi teknologia tuo laboratorion potilaan vierelle

Biomension ‘Diagnostics-as-a-Service’ -palvelun ytimessä on laajasti skaalautuva sensoriteknologia, joka mahdollistaa useiden analyysien suorittamisen samasta näytteestä yhdellä kertaa. Diagnostinen alusta koostuu kertakäyttöisestä testikasetista, jonka innovatiivinen sensoriteknologia on yrityksen oman teknologian sydän, käyttöliittymänä toimivasta lukijalaitteesta, josta testit käynnistetään ja tulokset luetaan sekä kehitteillä olevasta pilvipalvelusta, josta testien tulokset ovat saatavissa saman tien myös etäluettavina. Biomension oma kehitystyö keskittyy kasetin sisällä olevaan anturiin ja sen vaativan kemian kehittämiseen. Testikasetit ja lukijalaitteet ovat yhtiön alihankintaketjussa.

Biomension teknologialla on lukuisia sovelluskohteita aina lähtien sairaalan potilashoidon näytteenotoista laittomien huumausaineiden havaitsemiseen poliisin ratsioissa. Myös ensihoitajat voivat hyötyä kentällä potilaan vierellä tehtävästä näytediagnostiikasta. Pilvipalvelu tulee lisäksi tarjoamaa taktista kokonaisnäkymää statistiikkaan ja voi näin toimia vaikkapa poliisin käytössä tunnistettaessa esimerkiksi huumerattien maantieteellisiä sijainteja tietyllä aikajänteellä.


Innovatiivisuus ja valtava potentiaali vakuuttivat

Biomension alusta on parhaillaan tuotteistusvaiheessa, missä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kuluvan vuoden aikana tuotetta viedään markkinoille. Tuotteistuksessa myönnetyllä EU-rahoituksella on valtava merkitys.

Rahoitusmuoto on hyvin kilpailtu useamman tuhannen yrityksen hakiessa sitä vuosittain. Rahoitus myönnetään vain noin neljälle prosentille hakijoista. Kaksivaiheisen hakuprosessin ensimmäinen vaihe koostui kirjallisen hakemuksen ja yksityiskohtaisen hankesuunnitelman laatimisesta. Toisessa vaiheessa matkattiin pitchaus-tilaisuuteen Brysseliin tuomariston eteen kertomaan yhtiöstä ja sen suunnitelmasta.

Biomension toimitusjohtaja Antti Sinisalo arvelee, että teknologian innovatiivisuus, uutuusarvo ja monikäyttöisyydestä koituva potentiaali vakuuttivat juryn, joka etsi innovatiivisten kasvuyritysten joukosta niitä, joilla on eniten potentiaalia tuottaa Euroopasta uutta vaikuttavaa teknologiaa globaaleille markkinoille.

– Näen, että teknologiallamme on valtavasti sovelluskohteita ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta nyt ja tulevaisuudessa, Sinisalo sanoo. Uskon, että kustannustehokkaalle ja mobiilille ratkaisulle on yhä enemmän käyttöä myös terveydenhuollon itsediagnostiikassa tulevaisuudessa.


Vinkkejä menestykseen

Sinisalo haluaa kannustaa nuoria startupeja hyödyntämään rohkeasti myös EU-tason instrumentteja rahoituksen hakemisessa. Toinen Sinisalon neuvo aloitteleville teknologiayhtiöille on asettaa tavoitteet tiimin kesken riittävän korkealle ja pyrkiä vastaamaan asetettuun tavoitetasoon, jotta paras tulos voidaan saavuttaa.

Biomension tiimi koostuu tällä hetkellä kymmenestä henkilöstä ja neljää uutta vahvistusta ollaan parhaillaan rekrytoimassa. Yhtiön pääpaikka on Tampereella ja toinen toimipiste sijaitsee Espoossa. Lue lisää Biomesiosta yhtiön verkkosivuilta.