Tays TKI-keskus mukana kehittämässä Pirkanmaalle sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristöä

26.3.2019 (Muokattu 1.4.2019)

Tays TKI-keskus ja perusterveydenhuollon yksikkö PETE ovat mukana kehittämässä Pirkanmaalle sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristöä. Hankkeessa kehitetään malli, jonka avulla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeet saadaan kytkettyä systemaattisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamiseen. TKI-keskus keskittyy erityisesti yritysten liittymäpintaan ja Test bed -toimintojen käynnistämiseen.

Pirkanmaalla luodaan merkittävällä EU-rahoituksella vaikuttavaa sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöä. Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö KEHYS - Kehitämme yhdessä -hanke käynnistyy maaliskuussa.

Hanke tarkoittaa yhdessä kehittämistä ihminen keskiössä. Hankkeessa kehitetään malli, jonka avulla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeet saadaan kytkettyä systemaattisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamiseen. Tärkeänä tavoitteena on, että sote-sektorilta nousevat asiakastarpeet kohtaavat yritysten ja palveluntuottajien ratkaisukyvyn kanssa siten, että tuloksena syntyy asiakaslähtöisesti muotoiltuja palveluita. Kehitettävä malli edistää myös yritysten ja järjestöjen integroitumista ekosysteemin toimintaan.

PSHP:n osalta hankkeessa ovat mukana perusterveydenhuollon yksikkö PETE ja TKI-keskus. Perusterveydenhuollon keskitytään tyypin kaksi diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hoitoketjun sekä päihdepalveluketjun kehittämiseen. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehitetään hoito- ja palveluketjuihin liittyviä asiakkuuspolkuja, tuetaan asiakkuuspolkujen käyttöönottoa sekä arvioidaan niiden toteutumista.

TKI-keskuksen osuudessa kehitetään toimintamalli sote-TKI-toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja varsinkin yritysten liityntäpintaan kehittäjien ekosysteemiin. Lisäksi kehitetään Kaupin kampuksen tasolla yrityksille suunnattuja ns. Test bed -palveluja, joiden avulla yritykset saavat sote-ammattilaisten tukea tuotekehityksen eri vaiheisiin. Test bed -toiminta edesauttaa tuotekehityksen kohdentamista asiakkaiden todellisiin tarpeisiin ja nopeuttaa tuotekehitysvaihetta.

Projektin yhteydessä tullaan HealthHUBilla toteuttamaan työpajoja ja tapahtumia esimerkiksi hoitoketjujen kehittämisestä. HealtHUBin sivuille päivittyy ajantasaista tietoa hankkeeseen liittyen.

Hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Tampereen korkeakoulusäätiö, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Pikassos Oy. Maakuntahallitus suuntasi hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena yhteensä 896 174 euroa, josta 606 843 euroa on suunnattu PSHP:lle PETE:lle sekä TKI-keskukselle. Rahoituspäätös on tehty kahdelle vuodelle hankkeen kokonaisbudjetin ollessa n. 1,5 miljoonaa euroa. Rahoitus myönnetään rahoitusteknisistä syistä vuodeksi kerrallaan.

Hankejohtajana toimii Perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Sari Mäkinen ja hankekoordinaattorina kehityspäällikkö Marco Roth TKI-keskukselta. Hankejohtajalta ja hankekoordinaattorilta saa lisätietoja hankkeesta.