Tampereella käyttöön uudenlainen yhteisen toiminnan malli sydänpotilaiden hoidossa

9.6.2018

Tampereella otettiin vuoden 2018 alussa käyttöön uudenlainen toimintamalli, jolla sydänpotilaiden hoitopolku järjestetään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Uusi VHO-malli (VHO = vastuullinen hoito-organisaatio) perustuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöhön saumattoman ja kustannustehokkaan hoitopolun järjestämiseksi.

Uusi toimintamalli on potilaslähtöinen. Uuden VHO-mallin piirissä on noin 17 500 eri potilasta ja lähes 40 000 palvelusuoritetta. Erona vanhaan on se, että eri tahot ottavat yhteistyössä kokonaisvastuun asiakkaan hoidosta. Perinteinen haaste on ollut, että perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja yksityiset palveluntarjoajat eivät ole keskustelleet keskenään. Toiminta on ollut sirpalemaista, mikä aiheuttanut muun muassa viivettä potilaan hoidossa. Hoitohenkilökunnalla on ollut käytössään tyypillisesti puutteelliset tiedot potilaan hoidon aikaisemmista vaiheista, ja kokonaisuuden suunnittelu on ollut vaikeaa.

Uudesta lähestymistavasta hyötyvät kaikki tahot, varsinkin asiakas ja veronmaksajat. Arvioimme, että vuositasolla uusi malli tuottaa merkittäviä säästöjä samalla kun asiakkaan hoitokokemus paranee. Emme ole halunneet jäädä odottamaan sote-uudistuksen loppuunsaattamista, vaan päätimme edetä asiassa, sillä tarve uudenlaiselle toimintatavalle oli ilmeinen”, kertoo Tampereen kaupungin hallintoylilääkäri Arto Lemmetty.

Uusi lähestymistapa soveltuu erityisesti sellaisien sairauksien hoitoon, joissa asiakas kohtaa terveydenhuollon eri ammattilaisia usein. Jatkossa asiakkaan hoitoa pystytään suunnittelemaan, toteuttamaan ja seuraamaan kokonaisuutena.

On aika pyrkiä eroon hajanaisesta palveluverkosta. Tämä on sekä asiakkaan että myös hoidon toteuttajien ja järjestäjien etu.

Tämä on Suomen ensimmäinen käytännön sovellutus, jossa kootaan yhteen kaikki eri palveluntuottajat sekä myös järjestöt, joilla on historiallisesti ollut merkittävä rooli suomalaisessa terveydenhuollossa. Vastaavaa mallia voidaan hyödyntää jatkossa myös muissa maakunnissa ja muiden monimutkaisten hoitokokonaisuuksien hallitsemisessa, kuten diabeteksen, syöpätautien ja mielenterveyden häiriöiden hoidossa”, kertoo Sitran johtava asiantuntija Kimmo Haahkola.

VHO-malli perustuu sopimukseen, jolla osapuolet ottavat yhdessä vastuun hoitokokonaisuuden suunnittelusta, toteuttamisesta ja ohjaamisesta. Vastuu palvelun järjestämisestä kuuluu maakunnalle tai kaupungille. Palveluntuottajina toimii kuitenkin usein sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin toimijoita. Yhteiset tavoitteet määritellään sopimuksissa, ja toimintamalli sekä siihen liittyvät palkkiot on rakennettu siten, että onnistumisista hyötyvät kaikki.

Uuden toimintamallin tuloksia seurataan tarkasti, ja siitä on tarkoitus toteuttaa myös kansainvälinen vertaisarviointi.


daisy-712892_640.jpg