IDEOITA HYVINVOINTIALAN HACKATHONIIN?

16.4.2018 (Muokattu 16.4.2018)

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Turun ammattikorkeakoulu (Turku AMK) ja Miyagin yliopisto (MYU) toteuttavat vuosien 2018 ja 2019 aikana yhteensä neljä hyvinvointialaan liittyvää hackathonia, joissa tavoitteena on innovoida uusia ICT- sovelluksia ja/tai palvelumalleja kansainvälisille markkinoille. Yrityksillä on tilaisuus hyödyntää hackathonia omassa kehitystyössään.

Yrityksillä on mahdollisuus lähettää hyvinvointialaan liittyviä kehittämiskohteita, ongelmia tai haasteita Hackathonissa myllytettäväksi. Neljän hackathonin ensimmäinen osio järjestetään Japanin Sendaissa 14.-16.5.2018. Yrityksillä on tarvittaessa mahdollisuus erikseen sopia esittämänsä hackathon-aihion julkisuusasteesta. Ilmoittautumisaika 22.4.2018 mennessä. Lisäinformaatiota oheisesta liitedokumentista. Tiedustelut kimmo.vanni@tamk.fi .

Liitteet