Health Tuesday striimattuna HealthHUBissa

20.2.2018 (Muokattu 20.2.2018)

Business Finlandin organisoimaa HealthTuesdaytä voi seurata striimattuna HealthHUBissa.Health Tuesday joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina

Business Finland järjestää kuukausittain ajankohtaisen terveyttä ja terveydenhuoltoa käsittelevän aamutilaisuuden. Tapahtuma striimataan klo 8 lähtien HUBiin. Helsingin osuuden jälkeen klo 9 jatkamme paikallisen presentoijan puheenvuorolla sekä verkottumistilaisuudella.


Helmikuun aiheena diabetes

Helmikuun aiheena oli diabetes ja siihen liittyvät uudet hoitoinnovaatiot, lainsäädöntä ja digitalisaatio. Kaikki Helsingissä esiintyneiden slidet ovat luettavissa linkin kautta. Tampereella jatkettiin aiheen käsittelyä loistavalla alan asinántuntijalla kun dosentti, osastonylilääkäri Saara Metso (Tays sisätautien vastuualue, endokrinologian yksikkö) kertoi työstään ja havainnostaan diabeteksen hoidossa. Hän korosti, että diabeteksessa on kyse paljon muusta kuin siitä, että potilaita ohjataan mittaamaan verensokeri ja harrastamaan säännöllisesti liikuntaa.

Metson mukaan diabetespotilaiden kuolleisuus on muuta väestöä korkeampaa ja hoidon tavoitteena on muuttaa tätä ennustetta. Kustannustehokkainta on tunnistaa riskipotilaat ja kohdistaa hoito heihin. Pahin vaihtoehto on raaja-amputaatio, joka tekee diabetespotilaasta käytännössä liikuntakyvyttömän. Metso korosti myös terveydenhuollon siilojen rikkomista, koska diabetespotilaat tarvitsevat usein eri aloja edustavien asiantuntijoiden palveluja. Digitalisaatio on tulevaisuudessa erittäin tärkeässä roolissa, sillä se mm. helpottaa omahoidon datan keräämistä. Haasteita riittää avoimen ekosystemin luomisessa: "Jos terveydenhuolto toimii paperilla ja puhelimalla, niin digiyritykset eivät pääse sisään. Ekosysteemi on tällä hetkellä valtava, mutta meidän täytyy luoda siitä sellainen, että yritysten on mahdollista tulla sinne sisään," totesi Metso.

Maaliskuun aiheena on terveyden- ja sosiaalihuollon IT-järjestelmien uudistaminen. Lisätietoja linkistä.

Alla kuvassa dosentti, osastonylilääkäri Saara Metso ja FinnMedi Oy:n kehitysjohtaja Reijo Itkonen.