Fluente Kumppaneiden Prostate Radar edistää miesten terveyttä

14.12.2017 (Muokattu 15.12.2017)

Prostate Radar on Fluente Kumppaneiden ensimmäinen digitaalinen palvelu. Tarja Pietiläinen ja Arja Ranta-aho kertovat miesten hyvinvointiin keskittyvän Prostate Radarin matkasta ODA Hackathonista Slushiin 2017.

Prostate Radarin alku ODA Hackathonissa

Palvelun taustalla on tämän vuoden toukokuussa järjestetty ODA Hackathon, johon osallistuivat Arja Ranta-aho, Jukka Raisamo, Tomi Tikkanen ja Jaana Kurki. ”Teimme yhdessä havainnon, että miehille ei ole olemassa minkäänlaista tuotetta tai palvelua, jonka avulla he voisivat seurata omaa terveyttään”, Ranta-aho kertoo. Prostate Radarissa on kyse mieskulttuurissa sensitiivisestä, mutta yleisestä aiheesta eli eturauhasen hyvälaatuisesta liikakasvusta aiheutuvista virtsavaivoista. Haastavaksi aiheen tekee se, että miehet eivät ole tottuneet puhumaan aiheesta eikä se ole julkisuudessakaan esillä samalla tavalla kuin naistyypilliset vaivat. ”Saimme Hackathonissa kunniamaininnan mieshyvinvoinnin kokonaisuuden ymmärtämisestä sekä aiheen sensitiivisestä ja kunnioittavasta käsittelytavasta”, Ranta-aho toteaa.


Kuvassa Tarja Pietiläinen, Arja Ranta-aho ja Jukka Raisamo.


Demo valmistui lokakuussa

”Hyvän palautteen siivittäminä järjestimme kesäkuussa työpajan, jossa olivat ODA Hackathonin osallistujien lisäksi myös Erja Heikkinen ja minä”, Tarja Pietiläinen kertaa kehitysetappeja. ”Tiimimme vahvuus on jäsenten asiantuntijatiedon monipuolisuus sekä terveydenhuollon osaaminen; tärkeäksi on osoittautunut, että joukossamme on myös miespuolinen sairaanhoitaja. Ymmärsimme pian, että synnytettävää digipalvelua varten tarvitsemme demon, ja Tekes myönsikin meille innovaatiosetelelin koodaustyötä varten kesäkuussa. Koko heinäkuun teimme määrittelytyötä ja demo valmistui ajallaan niin, että pääsimme hakemaan Omakannan omavaranto –osuutta käsittelevään Slushin side eventtiin."

Jyväskylän kaupunki ja Sitran Hyvinvoinnista elinvoimaa –hanke

”Syyskuussa voitimme paikan Jyväskylän kaupunkin ja Sitran rahoittamassa hankkeessa yhteistyössä Gendai Insight Solutionin kanssa. Keskitymme käyttäjälähtöiseen palvelumuotoiluun”, Ranta-ajo jatkaa. ”Tavoitteena on myös testata mieskäyttäjien kanssa digitaalinen palveluväylä etälääkäripalveluun. Lääkärin ja potilaan välistä vuorovaikutusta voidaan tukea sillä, että lääkärillä on käytössään kattavat perustiedot. Tällöin on mahdollista fokusoida potilaan ongelma ja siihen sopiva ratkaisu. Olemme saaneet lääkäreiltä palautetta, että Prostate Radarin kaltaisilla työkaluilla on mahdollista saada esitiedot aiempaa kätevämmin potilaan tilanteesta."

Huomioita terveyden digipalveluista

”Meille selvisi kansainvälisestä tutkimuksesta, että länsimaiset miehet odottavat kymmenenkin viikkoa ennen kuin menevät lääkäriin eturauhasvaivojen vuoksi”, Pietiläinen kertoo. Prostate Radar –palvelun avulla on mahdollista tehdä testi kännykällä, tabletilla tai tietokoneella ja saada heti arvio siitä, pitäisikö miehen harkita lääkäriin menoa. ”Tutkimuksissa tulee esiin, että digitaalinen alusta sopii erittäin hyvin sensitiivisen aiheen käsittelyyn, sillä potilas kokee lääkärisuhteen silloin intiimiinä, helppona suhteena ja että lääkäri keskittyy juuri minuun”, Ranta-aho toteaa viitaten syyskuussa valmistuneeseen Hyvinvointiteknologian YAMK-lopputyöhönsä. ”Terveydenhuollon ammattilainen näyttäytyy digikohtaamisissa empaattisena ja häneen on helppo luottaa. Lääkärit ovat kertoneet, että digitaalisesti saatava etukäteistieto helpottaa ja nopeuttaa potilaan ongelmakentän määrittelemisessä. Digipalvelujen kohdalla näyttää tällä hetkellä vahvasti siltä, että niitä kaivataan ja ne koetaan helpoiksi ja luotettaviksi. Seuraavaksi meillä onkin tarkoitus testata näitä ennakko-olettamuksia palvelumuotoilun keinoin."


Kuvassa hymyileva tiimi Tarja Pietiläinen, Jukka Raisamo ja Arja Ranta-aho (vasemmalta oikealle).


Tulevaisuuden digipalveluiden täytyy sopia Omakannan Omatietovarantoon

Prostate Radarin kohdalla tulosten tallennusmahdollisuus Omakannan Omatietovarantoon on vahvasti läsnä. ”Haluamme toteuttaa konkreettisesti miesten valinnanvapautta”, Pietiläinen ja Ranta-aho korostavat. Prostate Radarissa käyttäjämies voi päättää itse, tallentaako hän tuloksensa Omatietovarantoon. Omakannan suostumusten kautta hän vaikuttaa siihen, kenelle ja koska hän näyttää tuloksensa. ”Haluamme testata, motivoiko tämä mahdollisuus tarttumaan Prostate Radariin; käyttäjä voi siis rauhassa ja turvallisesti tallentaa tuloksensa joutumatta heti terveydenhuollon hoitoprosessien asiakkaaksi.”

”Syksyn aikana on selvinnyt, että meidän tulee keskustella enemmän lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. On tärkeää, että Omatietovarannon digitaaliset ratkaisut sopivat myös hoitopolkuun ja –prosesseihin. Kansalaisten Omatietovaranto on Suomessa täysin uusi palvelu, johon on satsattu valtavasti yhteisiä varoja. Siksi on tärkeää, että suomalaisten sinne tallennettujen tietojen hyödyntämistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kehitetään myös terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja näkökulmasta.”

Slushin hedelmälliset kohtaamiset ja uudet kontaktit

Tämän vuoden Slushissa Radar–tiimi pääsi esittäytymään STM:n, KELAn ja THL:n side eventin start up -ständillä. ”Koko tapahtuma oli meille erittäin silmiä avaava ja saimme paljon uutta tietoa. Kokemusten pohjalta tiedämme, miten tulemme etenemään seuraavaksi. Meillä oli useita etukäteen sovittuja tapaamisia. Niiden lisäksi Slushin erikoispiirre, ex tempore –kohtaamiset, olivat meille positiivisia ja hedelmällisia”, Pietiläinen ja Ranta-aho kiittävät. ”Aiemmin lokakuussa osallistuimme myös Tampereen Tekniikan päiville, joka oli meillle erittäin arvokas kokemus: saimme pitchata ja toistakymmentä miestä innostui ilmoittautumaan testaajaksi. Tästä mahdollisuudesta iso kiitos kuuluu Health Hubille ja Reijo Itkoselle, Kari Salomaalle ja Marinka Wierulle."

Testiryhmän kokoaminen on käynnissä

Prostate Radar –tiimi kokoaa tällä hetkellä testiryhmää: ”Etsimme 40+ -ikäisiä miehiä, joita kiinnostaa testata Prostate Radarin demoa älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Tarvitsemme käyttäjämiesten suoraa palautetta, millainen palvelun pitää olla, että se on miehelle hyödyllinen ja sitä haluaa käyttää myös toisen kerran. Käytänössä lähetämme osallistujille sähköpostitse Prostate Radarin linkin. Itsearvion tekemiseen menee n. 5 minuuttia ja se tapahtuu täysin anonyymisti. Vain testaaja saa itsearvioinnin tulokset itselleen. Pyydämme testaajalta palvelun käyttöpalautetta erillään Prostate Radarista.” Kiinnostuneet voivat ilmoittautua sähköpostitse jukka@prostateradar.com tai arja@prostateradar.com

Entä mitä palvelumuotoilun jälkeen? ”Tavoitteenamme on kaupallinen tuote ja markkinalaunch. Kieliversioista englanti ja ruotsi ovat jo valmiina ja muidenkin kielien käyttöönotto on mahdollista. Prostate Radarissa on käytössä kansainvälisesti validoitu mittaristo, mikä helpottaa lanseerausta myös ulkomailla.”Liitteet