Kansalaistoiminnan digitaalinen toiminta-alusta on tätä päivää

10.11.2017 (Muokattu 10.11.2017)

HealthHUBissa järjestettiin Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan liiton yhteinen työpaja, jossa käsiteltiin kansalaistoimintaa varten rakennettavaa digitaalista toiminta-alustaa. Työpaja oli lähtölaukaus kansallisen lippulaivahankkeen rakentamiseksi. ”Kansalaistoiminta ja siihen liittyvä vertais- ja muu kansalaistuki ovat ehdottoman ajankohtaisia aiheita niin yhteiskunnallisella kuin yritys- ja järjestötasollakin. Siksi meillä onkin tavoitteena saada niin Suomen alan huiput kuin kansainvälisetkin asiantuntijat mukaan työhömme ”, sanoo FinnMedi Oy:n kehityspäällikkö Marco Roth.

Potilaan, asiakkaan ja kuntalaisen roolin muutos

Tilaisuuden avasi FinnMedi Oy:n toimitusjohtaja Matti Eskola, jonka mukaan potilaan/asiakkaan rooli on muuttumassa ratkaisevasti. Asiakas -on hän sitten potilaana sairaalassa ja kansalaisen roolissa yhteiskunnassa- ei enää suostu olemaan passiivinen objekti vaan hän haluaa toteuttaa itseään. Asiakas on tulevaisuudessa aktiivisen roolin omaava subjekti, joka haluaa olla tekijä, palvelujen tuottaja ja niiden kokija. Tekijäroolin lisäksi yhteisöllisyys on merkittävä tämän hetken muutosajuri niin kuluttaja- ja kuin business-to-business –puolellakin. ”FinnMedin johtama SmartHealth –ohjelma on hyvä esimerkki siitä, kuinka yhteisöllisen toimintamallin mukaisesti yritykset saivat luotua kahdessa kuukaudessa yhteisen määrittelydokumentin. Kuluttajapuolella yhteisöllisyyttä edustaa esim. vertaistukea tarjoava Huoleti, kertoo Eskola.

Tampereen kaupungin suunnittelupäällikkö Jarkko Lumio kiinnitti huomiota digitaalisten alustojen ja merkitykseen: ”Alustat antavat ihmisille roolin prosessin ohjauksessa. Niin kuin kaikissa jakamistalouden alustoissa yhteisö ja sen jäsenten välinen vuorovaikutus syntyy näiden alustojen päälle.” Kuntalaisen näkökulmasta kansalaistoiminta antaa mahdollisuuden osallistua kaupungin toimintaan aivan eri tavalla kuin nykyisin.


Työpajatyöskentelyä ja keskittynyttä pohtimista HealthHUBin tiloissa.


Tampereen kaupunki haluaa tukea asukkaidensa itseohjautuvuutta ja kansalaisyhteiskunnan rakentamista

Tampereen kaupunki korostaa neljännen sektorin merkitystä nyky-yhteiskunnassa. ”Perinteisen kolmannen sektorin lisäksi puhumme myös neljännestä sektorista, joka merkitsee jokaista yksilöä ja hänen itse tekemäänsä toimintaa. Oleellista on se, miten yksilö motivoituu, verkostoituu ja saa eteenpäin omia ideoitaan”, kertoo Tampereen kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluissa kehityspäällikkönä toimiva Sanni Pöntinen.

Tampereella on tunnistettu ja rakennettu uusi osallistumisen malli, jossa on otettu huomioon kumppanit, järjestöt ja näiden muodostamat alueverkostot. Myös kaupunginhallitus on hyväksynyt uuden osallisuusmallin. ”Meille on tärkeää tietää kansalaisten tarpeista liittyen esim. vapaaehtoistyöhön, vertaistuen antamiseen ja saamiseen sekä ja vaikkapa tapahtuman järjestämiseen. "Mitkä ovat niitä rajapintoja, joissa kansalaiset tarvitsisivat apua omalle toiminnalleen?” pohtii Pöntinen. Hänen mukaansa tälläkin hetkellä kaikki tieto on olemassa, mutta se on hajautunut esim. eri viranomaisten kesken, jolloin esim. tietty tapahtuma saattaa jäädä toteutumatta tietämättömyyden ja sitä johtuvan osaamattomuuden vuoksi.

"Mitkä ovat niitä rajapintoja, joissa kansalaiset tarvitsisivat apua omalle toiminnalleen?”

Nykyaika erilaisine somekanavineen antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuuden ottaa vastuuta omasta elämästään ja toiminnastaan aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Tähän liittyy myös vaikuttaminen muiden kuin virallisten tahojen kautta. Asiaa valottavia esimerkkejä ovat esim. koko Suomeen levinnyt Ravintolapäivä tai esim. AirBnB, jonka kautta kuka tahansa voi vuokrata majoitustilaa kaikille palveluun rekisteröityneille. ”Näitä jo syntyneitä ilmiöitä pitäisi ymmärtää paremmin, jotta osaisimme ohjata kansalaisia synnyttämään uusia, heille tärkeitä toimintamuotoja”, sanoo Pöntinen.


Nykyaika erilaisine somekanavineen antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuuden ottaa vastuuta omasta elämästään ja toiminnastaan aivan eri lailla kuin aikaisemmin.

Pöntisen mukaan työpaja oli erittäin tärkeä ja hedelmällinen, mutta asiaan liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä: ”Meidän tulisi pohtia järjestöjen roolia yhteiskunnassa ja ottaa kolmas ja neljäs sektori mukaan kehitystyöhön. Miettimisen arvoista on myös se, kuinka paljon kansalaisten toimintaa voi tai täytyy ohjata. ”Selvää on kuitenkin se, että kansalaisten itseohjautuvuutta, aktiivisuutta ja kansalaisyhteiskunnan rakentamista sekä järjestöjen ja yritysten välistä kumppanuutta haluamme ehdottomasti olla rakentamassa ja tukemassa,” summaa Pöntinen.


Kansalaisaktivismi kiinnostaa niin Taysissa, Tampereen kaupungilla kuin FinnMedilläkin.

Kansalaisaktivismi kiinnostaa niin Taysissa, Tampereen kaupungilla kuin FinnMedilläkin.


”Järjestöt Taysin kehittämiskumppaneina” –hanke on tuonut uusia näkökulmia Taysin ja järjestöjen yhteistyöhön

Taysissa on tänä vuonna kehitetty yhdessä järjestöjen ja sairaalan henkilökunnan kanssa mallia, jossa on painopisteenä Taysin ja järjestöjen välinen yhteistyö. ”Järjestöt Taysin kehittämiskumppaneina” -hanke on tuonut uudenlaista näkökulmaa yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa. ”Näemme järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tärkeänä ja merkityksellisenä”, kommentoi hankevastaava Gitta Palomäki. Yhteistyötä puoltaa myös esim. se, että potilaat toivovat tietoa potilasjärjestöistä ja vertaistuesta jo sairaalassa ollessaan. ”Konkreettisesti yhteistyö voi tarkoittaa esim. meidän sekä järjestöjen yhteisiä luentoja, tietoiskuja ja tapahtumia ja ohjaamista järjestöjen pariin saamaan vertaistukea”, valottaa Palomäki.

Yhteistyötä puoltaa myös esim. se, että potilaat toivovat tietoa potilasjärjestöistä ja vertaistuesta jo sairaalassa ollessaan.

Konseptin tarkoituksena on järjestöyhteistyön keskittäminen ja tiedon jakaminen järjestöistä ja niiden toiminnasta asiakkaalle ja hänen läheisilleen. ”Haluamme kehittää edelleen meidän ja kumppaneidemme kannalta oleellista yhden luukun periaatetta, jossa apua tarjotaan ja saadaan yhdestä keskitetystä paikasta”, kertoo Palomäki. Asiakkaita halutaan tukea myös vertaistuen löytämisessä.

Meidän ja järjestöjen yhteistyön kautta asiakkaat meiltä tarvitsemaansa monipuolisempaa tietoa, toivoa ja tukea”, summaa Palomäki.


Lisätietoja Marco Roth, etunimi.sukunimi@finnmedi.com ja 040 800 7865