Injeq Oy sai 1,65 miljoonan joukkorahoituksen ja 650 uutta omistajaa

25.9.2017 (Muokattu 26.9.2017)

Injeq Oy onnistui loistavasti kesällä tekemässään joukkorahoituksessa. Yritys sai 1,65 miljoonan euron rahoituksen ja keskittyy nyt laajentamaan kliinisiä kokeita Pohjoismaihin sekä tuotteen markkinoille vientiin. Toimitusjohtajan Kai Kronström kertoo kokemuksistaan joukkorahoituksesta sekä yrityksen tulevaisuuden näkymistä.

Kudoksia tunnistava älyneula auttaa erityisesti lasten lumbaalipunktioissa ja leukemian hoidossa

Injeq Oy:n älyneula mittaa kudoksien sähköisiä ominaisuuksia ja tunnistaa kohdekudoksen sekä muita kudoksia vertaamalla mittaustuloksia kudosmalleihin reaaliaikaisesti. Tämä mahdollistaa esim. turvallisemmat lumbaalipunktiot eli lannepistot. Myös lasten yleisimmän syövän, ALL-tyypin leukemian, kohdalla lannepistot ovat tärkeitä, sillä lääkehoito selkäydinkanavaan on oleellinen osa hoitoa ja kudosvauriot luovat erityisriskejä tällä potilasryhmällä. Älyneulan käytöllä vältetään kudosvaurioita ja verenvuotoa (esim. syöpäkudoksen kulkeutuminen veriaivoesteen ohi keskushermostoon). Myös riippuvuus pistoksen antajan kokemuksesta ja osaamisesta vähenee.

Vuonna 2011 perustettu yritys toimii Tampereella. Suunnittelun lisäksi myös neulojen keskeiset valmistusvaiheet tehdään yhtiön omana työnä Tampereella.


Juho Kari, Kai Kronström ja Sanna Halonen.Kuvassa vasemmalta oikealle Juha Kari, Kai Kronström ja Sanna Halonen.

Injeq Oy:n kokemukset joukkorahoituksesta

Kai Kronströmin mukaan yksi joukkuerahoituksen tärkeimmistä asioista on tuotteen ja yrityksen kestävän kilpailuedun selkeä esittäminen. Hän neuvookin, että kilpailuedun luomiseen ja sen argumentoinin kehittämiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Injeq Oy:n joukkorahoituksen hoiti suomalainen Invesdor Oy. Osana prosessia on myös due diligence, jossa katsotaan läpi yrityksen nykytilanne. Aikajänne oli yllättävänkin nopea, sillä koko prosessiin meni yhteensä vain kolme kuukautta; valmistelu kesti kaksi kuukautta, jonka jälkeen kampanja oli auki yhden kuukauden ajan.

”Meidän ei tarvinnut tehdä kovin paljon varsinaisia markkinointitoimenpiteitä kampanjan takia vaan saimme julkisuutta esim. lehdistön kautta, mikä edesauttoi omalta osaltaan kiinnostusta juokkorahoitustamme kohtaan”, toimitusjohtaja kertoo. Joukkorahoituksen onnistumisen todennäköisyyttä nosti myös se, että yhtiön tuote on aidosti erilainen, uniikki tuote eikä sille löydy vastaavaa kilpailijaa markkinoilta.

”Meidän ei tarvinnut tehdä kovin paljon varsinaisia markkinointitoimenpiteitä kampanjan takia vaan saimme julkisuutta esim. lehdistön kautta, mikä edesauttoi omalta osaltaan kiinnostusta juokkorahoitustamme kohtaan."

Hän pitää Invesdorin kampanjasivuilla käynyttä keskustelua potentiaalisten sijoittajien kanssa hyvin mielenkiintoisena ja yritys pyrkikin vastaamaan esille tulleisiin kysymyksiin hyvin kattavasti. Tuloksena oli yhteensä 1,65 miljoonan euron sijoituspotti, joka jakaantui 650 sijoittajan kesken. ”Minimisijoitussumma osakkaaksi pääsemiseksi oli 750 € eli saimme pienistä puroista kasaan suuren summan. Sijoittajista pääosa tuli Suomesta, loput useammasta eri maasta. Mielenkiintoista oli se, että usealla ulkomailta tulevalla sijoittajalla on sukujuuret tai muunlainen yhteys Suomeen”, kertoo Kronström.


Hän pitää Invesdorin kampanjasivuilla käynyttä keskustelua potentiaalisten sijoittajien kanssa hyvin mielenkiintoisena ja yritys pyrkikin vastaamaan esille tulleisiin kysymyksiin hyvin kattavasti.

Kronström korostaa myös vastuullisuuden merkitystä niin joukkorahoitusta hoitavalta yritykseltä kuin hakijaltakin. Uudessa liiketoiminnassa on omat riskinsä, mutta tavoitteena on aina markkinoilla onnistuminen eikä ”ota rahat ja juokse” –tyyppinen tilanne.


Tulevaisuudessa kliiniset kokeet Pohjoismaissa ja kysynnän luominen

Joukkorahoituksen turvin Injeq on pystynyt palkkaamaan kaksi uutta työntekijää. Ensimmäinen markkinakohde ovat lapsille tehtävissä lumbaalipunktioissa (lannepistot) käytettävät neulat, joille haetaan tällä hetkellä CE-merkintää. Tavoiteajaksi on asetettu kevät 2018. Tulevaisuudessa yritys laajentaa Taysin lääkäreiden koordinoimia kliinisiä kokeita Karoliiniseen Instituuttiin, Kööpenhaminan yliopistolliseen sairaalaan sekä Norjaan. Kysynnän luominen ja vienti ovat siitä seuraavia askeleita.


Lisätietoja: https://injeq.com/ ja https://www.invesdor.com/fi/pitches/833

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/tampereella-kehitetty-kudoksia-tunnistava-alyneula-on-valmis-tuotantoon-erityisesti-hyotyvat-pienet-lapsipotilaat-200172198/