Digitaaliset sisällöt ostettaviksi palveluiksi

19.6.2017 (Muokattu 20.6.2017)

Tohlopissa 2.6.2017 pidetyssä työpajassa Mediapoliksen ja HealthHUBin innovaatioalustoilla toimivat yritykset sekä hoiva-alan palveluntuottajat etsivät ja löysivät yli 60 asiantuntijan voimin uusia digitaalisia palveluideoita niin kotona kuin hoivakodeissa asuville henkilöille.

Elämänsisältöä ja mielekästä tekemistä

Eri ikäisillä ihmisillä on tarpeita palveluille, joilla tuodaan lisää elämänsisältöä, voimaannuttavaa ajanvietettä ja mielekästä tekemistä. Henkilökohtaisten palveluiden rinnalle kaivataan kipeästi digitaalisia palveluita ja näiden kehittämiseen tarvitaan asiakkaiden näkemyksiä sekä toiveita. Tämä oli lähtökohtana 2.6. 2017 Tohlopin Mediapoliksessa järjestetyssä työpajassa, jossa ideoitiin ja luotiin sotealalle suunnattuja digipalveluja. Liitteinä kaikki työpajassa näytetyt presentaatiot sekä osallistujalista.

Kehitystyötä tullaan viemään eteenpäin SmartCity-hankkeen sekä media- ja terveysteknologiatoimittajien toimesta tulevan syksyn aikana. Lisätietoa HealthHUBin https://www.healthhub.fi Jatketaan keskustelua sähköpostitse; olethan yhteydessä arja.ranta-aho@fluente.fi , matti-eskola@finnmedi.com sekä jarkko.lumio@tampere.fi


Pappa.jpg


Liitteet