"Demola Goes HealthTech" HealthHUBin vieraana

4.5.2017 (Muokattu 10.5.2017)

Yksi kevään mielenkiintoisimpia tapahtumiamme ollut ollut Demolan HealthTech –projektiosallistujien vierailu luonamme. Yhteensä yhdeksän opiskelijatiimiä pitchasi omia yritysideoitaan ja kertoi projektiensa tähänastisista vaiheista. Asiantuntijaraatimme antoi palautteena kehitysideoita jokaiselle tiimille.

Tulevaisuuden terveydenhuollon haasteista

Iltapäivän aluksi FinnMedi Oy:n toimitusjohtaja Matti Eskola kertoi niistä haasteista, joita tulevaisuuden terveydenhuollolla on edessään. ”Tuplaikääntyminen” (double-ageing) on varsinkin länsimaiden, mutta tulevaisuudessa myös esim. Kiinan ongelma; väestö vanhenee ja samaan seniorikansalaisten määrä kasvaa voimakkaasti. Lisäksi nykyaikainen elämäntyyli on yhtenä tekijänä esim. sairaalloisen ylipainon ja diabeteksen taustalla. Jatkuvasti parantuva diagnostiikka auttaa löytämään uusia, vakavia ja harvinaisempia tauteja, mutta terveydenhuolto ei tule pystymään sopeutumaan kasvaviin hoitokustannuksiin. Tälläkin hetkellä 10 % :stä potilaita aiheutuu n. 80 % kustannuksista. Lisäksi potilaiden terveydenhuoltoon kohdistamat odotukset ovat kasvussa ja näihin vastaaminen tulee olemaan haasteellista eikä vähiten em. kustannustekijöiden vuoksi. Tosiasia on myös se, että esim. sosiaaliset tekijät, kuten ihmisen asema yhteiskunnassa, vaikuttaa hänen terveydentilaansa.

Alustuksen jälkeen FinnMedi Oy:n kehitysjohtaja Reijo Itkonen esitteli HealthHUBin toimintaa. HealthHUB on uuden ajan yhteisöllinen työtila terveysteknologian start upeille ja alan olemassa oleville yrityksille. Koko yhteisö jakaa saman tavoitteen: edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Yritysten käytössä ovat asiantuntijat kontakteineen ja laajoine työkokemuksineen. HealthHUBiin toimintatapaan kuuluu yritysten auttaminen ja tukeminen yhteiskehittämisen (co-creation) työkaluin.

Iltapäivän juryssä olivat mukana (kuvassa oikealta lukien) projektipäällikkö Niko Lönn, kehitysjohtaja Reijo Itkonen, kehityspäällikkö Kari Salomaa ja kehityspäällikkö Marco Roth.


Monipuoliset tiimit ja pitch-palautteet

Jatkoimme iltapäivää kuulemalla tiimien pitchauksia. Tiimit ovat tehneet HealthTech -projektin alusta saakka yhteistyötä yrityskumppaneiden kanssa ja olivat jo hyvinkin pitkällä tiimiprojekteissaan. Tiimien haasteet liittyivät mm. uudenlaiseen, tehokkaampaan fysioterapiaan, painehoitoon, jalkapalloilijoiden sykemittaukseen sekä lääkeannostelun robotiikkaan. Saimme kuulla kiinnostavia myös kiinnostavia avauksia ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta, elinluovutuksesta ja uuden ajan työterveyspalvelusta. Kaikista projekteista löytyy yksityiskohtaista tietoa linkin kautta https://tampere.demola.net/projects/7056/3691

Vaikka tiimit olivat jo hyvinkin pitkällä työssään, niin tuomaristoon kuuluvat kiinnittivät erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • On tärkeää ymmärtää tuotteen kohderyhmä; onko se tavallinen kuluttaja asiakkaan ominaisuudessa vai yritys? Myös pitchaamisessa täytyy ottaa kohderyhmä huomioon; kenelle puhutaan, millä kärjellä ja millä sanoin.
  • Pitchaamisessa on tärkeää tuoda esiin ns. kovaa faktaa (solid facts) ja tarkkoja yksityiskohtia. Näin kuulija ymmärtää helpommin ja nopeammin, mistä yritysideassa on kyse.
  • Kerro selkeästi eduista (benefits). Millä tavalla tuotteesi/palvelusi hyödyttää ja helpottaa käyttäjän/asiakkaan elämää? Edut ovat yksi pitchauksen kulmakivistä, mutta niiden painottaminen saattaa joskus unohtua.

Kiitämme kaikkia osallistuneita tiimejä, Demolaa johtavaa Ville Korpiluotoa sekä Demolan fasilitaattoreita Tatiana Anagnostakia ja Odah Sheviliä antoisasta iltapäivästä!


Keskustelu jatkui vilkkaana avauspuheenvuorojen ja pitchausten jälkeen.