Smart Health - Koti- ja etähoidon integraatioalusta: Tervetuloa seuraavaan vaiheeseen 16.5!

28.4.2017 (Muokattu 6.6.2017)

Smart Tampereen Smart Health -teema sai loistavan alun 27.4. järjestetyssä kick off -tilaisuudessa.

Smart Health -teeman ensimmäisen määrittelyprosessn avaustilaisuus keräsi ison joukon yrityksiä paikalle. Tilaisuudessa pohdittiin yli 80 osallistujan voimin, mitä piirteitä tulevaisuuden koti- ja etähoidon integraatioalustassa tulisi olla, jotta digitaalisia palveluita voisi hyödyntää paremmin koti- ja etähoidossa.

FinnMedi Oy:n toimitusjohtaja Matti Eskola avasi tilaisuuden kertomalla Smart Health taustasta ja tavoitteista.

Tampereen kaupungin kehityspäällikkö Jarkko Lumio toi ensikäden tietoa kaupungin tarpeista alustalle.

Yrityksiltä saatiin ideoita työpajaosuudessa, jossa osallistujat jaettiin pienempiin ryhmiin


Seuraavissa tapaamisissa jatkotyöstään tulevaisuuden koti- ja etähoidon alustaa ja keskustellaan niihin liittyvistä ideoista, kehitysaihioista ja haasteista.

Pyydämme ystävällisesti alustan määrittelytyöstä kiinnostuneita yrityksiä ilmoittautumaan torstaihin 4.5. mennessä niko.lonn@finnmedi.com Myöhemminkin määrittelytyöhön pääsee vielä mukaan, mutta olisi hyvä tietää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kuinka paljon ensimmäiseen työpajaan on tulossa osallistujia niin osaamme varautua etukäteen. Määrittelydokumentin rakentaminen vaatii jonkin verran ajallisia resursseja.

Aikataulu:

• Seuraavassa yhteisessä tapaamisessa 16.5 klo 12.30-15.30 selvennetään prosessin vaiheet ja aikataulu, määritetään yhteinen tavoitetaso, sovitaan roolit ja käytettävät työkalut, jne. Toinen sovittu tapaaminen on 30.5. klo 12.30-15.30.

• Kirjoitustyö tapahtuu yhteisessä virtuaalisessa työtilassa. Järjestelmän tunnukset annetaan määrittelyyn osallistuville.

• Välipalavereita ja tapaamisia pidetään tarpeen mukaan. HealthHUBin tilat ovat käytettävissä määrittelyprosessin aikana.

• Määrittelydokumentin julkistamistilaisuus ke 21.6. klo 10-12 HealthHUBissa.