SMARTmedi Oy

SMARTmedi Oy tuottaa tietokantoja, jotka rikastavat lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten perustietojärjestelmien käyttöliittymiä kontekstispesifisellä tietosisällöllä.

Oikein valittu koodisisältö, oikein ajoitettuna, mahdollistaa eri tietosisältöjen hyödyntämisen sujuvasti osana ammattilaisen työtä.

Lisäksi SMARTmedi Oy tarjoaa alan konsultaatiota ja koulutusta.