Medified

Medified on vuonna 2019 perustettu yritys, jonka tavoitteena on kehittää depression hoitoketjua nykyaikaisen hoidon seurantaohjelmiston avulla.Depressiopotilaiden määrä on jatkuvassa kasvussa niin Suomessa kuin globaalistikin. Hoitomenetelmät eivät tällä hetkellä tarjoa riittävän intensiivistä alkuvaiheen hoitoa depressiopotilaille. Samaan aikaan depression hoidon vaikuttavuuden seuranta on heikkoa, jonka takia terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat tekemään yksilöiden kannalta ratkaisevia hoitopäätöksiä puuttuvan tiedon perusteella.

Medified kehittää kliiniseen tietoon perustuvaa terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua hoidon seuranta ohjelmistoa, joka mahdollistaa entistä laadukkaampien hoitopäätöksien tekemisen aikaisempaa tehokkaammin. Potilaille kehitetyn mobiiliapplikaation avulla potilaat saavat yksilöllistä tukea sekä omahoidosta kertyy arvokasta tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.

Lue lisää: www.medified.fi