link

LivingSkills

LivingSkills Oy on tamperelainen asiantuntijayritys, joka on perustettu vuonna 2016. LivingSkills tarjoaa ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan arviointitarpeisiin sekä digitaalisia työvälineitä yksilölliseen ja voimavarakeskeiseen taitovalmennukseen ja kuntoutukseen.

Julkinen sektori käyttää vuosittain 35 miljardia euroa julkisiin hankintoihin, joista iso osa suuntautuu palveluihin. Tähän asti sote-palveluntuottajien toiminnan vaikuttavuutta on pystytty vertailemaan hyvin heikosti keskenään. Kunnissa palveluja on kilpailutettu suoritteet eikä vaikutukset edellä. Kestävyysvaje haastaa meitä investoimaan yhteisiä veroeuroja paljon nykyistä vaikuttavammin. Tähän tarvitaan sovellusta, jonka avulla voidaan arvioida ja vertailla eri palveluntuottajien toiminnan tuloksellisuutta.

LivingSkills on helppokäyttöinen, digitaalinen työväline, johon on integroitu kaikki asiakastyön eri vaiheet: nykytila-analyysi (asiakkaan taitojen, kykyjen ja palvelutarpeen kartoitus), kehityssuunnitelma ja tavoitteellinen työskentely taitojen vahvistamiseksi. Toiminnan tuloksellisuuden arviointia ja pidemmän aikavälin vaikuttavuuden seurantaa tehdään niin organisaatio- kuin kuntatasollakin.

Lue meistä lisää: www.livingskills.fi